PLM Viewer mjukvara

Galleri

Nyckelfunktioner

 

• Information om spår, produktion och växtföljd.
• Analysera prestandan hos olika sorter på din gård.
• Skapa, redigera och hantera styrlinjer.


Läs mer

 

• Visualisera avkastning och vattenhalt.
• Börja analysera datan från din gård.


Läs mer