EGNOS

Galleri

EGNOS/ Omnistar

 

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) är det första paneuropeiska satellitnavigationssystemet.

EGNOS ökar USAs GPS satellitnavigationssystem och gör det lämpligt för använding med låg noggrannhet.


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer