PLM 1

Galleri

PLM 1

 

• PLM 1 och PLM 2 satellitlevererade korrektionssignaler är tillgängliga endast via New Holland återförsäljare.
• Dessa korrektionssignaler är specifikt för användning av PLM Cygnus-A mottagaren, och ger ett förenklat val av korrektionssignal.
• PLM 2 använder använder både GPS och GLONASS konstellationer för att beräkna korrigerad position.


Läs mer