Field-IQ™ System

FIELD-IQ™ REGLERSYSTEM FÖR TILLFÖRSEL TILL GRÖDA

Galleri

Nyckelfunktioner

 

• Förebygg överlappning med utsäde och gödning.
• Styr utsädesmängd och övervaka utsädet som sås.
• Styr med skärmen eller lägg till en reglagebox som tillval.


Läs mer