IntelliRate™ styrning

KONTROLL AV VARIABEL MÄNGD OCH SEKTIONER

Galleri

IntelliRate™ Reglering

IntelliRate Control

IntelliRate™ Control är ett styrsystem för variabla doser och sektioner som låter dig styra tilldelning och flöden när du har redskap med olika varumärken och använder en integrerad New Holland IntelliView IV skärm. Section Control slår automatiskt ifrån rader eller sektioner vilket förhindrar dubbelkörning med utsäde och gödning.
Det använder traktorns GPS-system för att automatiskt slå till och från individuella sektioner på sättare i områden som redan körts, eller vid vändtegsvändningar, spetsar, vattendrag, terrasser etc. Dubbelsättning undviks vilket förbättrar skörden och minskar spillet.
Variationer i fält kan bero på faktorer som jordens egenskaper, topografi, tidigare grödor, fältets användning etc. GPS-positionering kommuniceras till tilldelningsstyrningen när redskapet rör sig över olika zoner i fältet, och styr tilldelningen efter vilken zon man är i.
Hellre än att så en jämn utsädesmängd, kan man så mer i områden som är väl bevattnade eller är mer produktiva för att maximera skörden, och så lägre mängder i mindre produktiva områden och områden med dålig bevattning.
Tillför även mer eller mindre växtskyddspreparat eller gödning efter behov för att sänka insatskostnaderna och ytterligare förbättra skördarna.


Läs mer

IntelliRate Modular Metering System (IMMS):

Det exklusiva Air Cart IntelliRate Metering System (IMMS) tillhandahåller optimal blandningsflexibilitet hos P-seriens air carts. De kan sprida utsäde, gödning och granulerade produkter i en överfart, och modulsystemet kan distribuera eller kombinera alla tankar för en primär körning. Varje primär körning på IntelliRate Modular Metering System (IMMS) arbetar med hjälp av ett patenterat, oberoende, 24 volts motorer med elektrisk drivning med integrerad styrning som tillhandahåller flexibilitet för att noggrant tillföra produkter i antingen enkel- eller dubbelbehandlingar.


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp