IntelliRate™ Reglering

KONTROLL AV VARIABEL MÄNGD OCH SEKTIONER

Galleri

IntelliRate™ Reglering

PLM® HANTERING AV GRÖDA

För att få ut mesta möjliga av varje kvadratmeter åkermark finns det ett antal olika lösningar för grödeshantering. Med variabel mängd och sektionskontroll kan du maximera avkastning och minska dyrbara överlappningar och mistor. Övervakning av avkastning, som finns tillgängligt på skördetröskor och foderhackar, innebär att du kan se hur produktiva dina fält är och, i kombination med PLM program, kan du vidta åtgärder i områden med lägre avkastning. Avancerad teknik för övervakning av fukthalt möjliggör exakt mängd tillsatser vid arbete med foderhack, balpress eller skördetröska och det ger dessutom möjlighet att exakt beräkna torkkostnader.


Läs mer

Kontroll av variabel mängd och sektioner

Ett sortiment av reglersystem för tillförsel till gröda finns tillgängliga för att garantera precisionstillförsel av bl.a. gödsel, växtskydd och utsäde, för att få likformig täckning, vilket eliminerar dyrbara mistor och överlappning. Systemet är helt kompatibelt med PLM® program och tillförselkartor kan läggas upp för anpassad täckning.


Läs mer

INTELLIRATE™ REGLERING

IntelliRate™ reglering är ett system för variabel mängd och sektionskontroll som gör att du kan styra mängd och flödestillsats för en blandad maskinpark med redskap som använder en integrerad New Holland IntelliView™ IV skärm.

• Använd automatisk sektionskontroll för att koppla på/stänga av upp till 48 separata rader.
• Eliminera samtidig tillsats av utsäde och gödsel.
• Styr tillsats av material, inklusive vätska och NH3.
• Läs kartor över inställningar för att hantera variation i fält och maximera avkastning.
• Övervaka och registrera den mängd plantsättaren sätter ut.
• Kartor över tillförsel för att hålla reda på varianter och hybrider.
• En lösning med en skärm på New Holland utrustning för att använda viktiga fordonsfunktioner, autostyrning och kontroll av en blandad maskinpark med redskap


Läs mer

AUTOMATISK SEKTIONSKONTROLL

Sektionskontroll stänger automatiskt av rader eller sektioner, vilket eliminerar samtidig tillsats av utsäde och gödsel. Detta system använder traktorns GPS-system för att automatiskt koppla på och stänga av separata sättarsektioner i områden som redan har bearbetats eller vid svängar på vändtegen, punktrader, vattendrag eller terrasser. Dubbel sättning av rader undviks, vilket ger bättre avkastning och eliminerar slöseri.


Läs mer

KONTROLL AV TILLSATS AV VARIABEL MÄNGD

Variera tillsatt mängd med kartor över inställningar för att bättre hantera variation i fält. Variation i fält kan påverkas av sådana faktorer som jordegenskaper, topografi, tidigare grödor och användning av fältet. GPS-position kommuniceras till mängdkontrollenheten när utrustningen för tillsatser körs över olika områden på fältet, så att mängden tillsatser kan varieras beroende på område. I stället för att bara använda en konstant mängd utsäde kan du använda mer utsäde i väl bevattnade eller mycket fruktbara områden för maximal avkastning och använda mindre tillförsel i mindre fruktbara områden eller områden med dålig bevattning. Det går även att anpassa tillförsel av kemikalier och gödning i olika områden, efter behov, för att sänka tillförselkostnader och ge ännu bättre avkastning.


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp