Integrerad styrning: AutoPilot™

UPPFYLLER DINA KRAV PÅ PRECISION

Galleri

Autopilot™ system

AutoPilot™ system

Det automatiserade styrsystemet Autopilot kan integreras med de flesta traktorfabrikaten och skördemaskiner, och det använder maskinens elhydrauliska system för att tillhandahålla automatisk styrning.

Autopilotsystemet ger vid användning av RTK-signaler en noggrannhet ner till under 2,5 cm repeterbart vid alla fältarbeten, från sättning till skörd och alla påföljande mönster i fält.

Den eftermonterade lösningen ökar signifikant din effektivitet vid såbäddsberedning, sådd, sättning och skörd eftersom du kommer att kunna köra mer exakt under längre perioder bakom ratten.


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer