Presslösningar: Bal gröd-ID

Bale CropID™

Identifiera varje bal med Crop ID

Crop ID™ systemet sparar information om varje bal i realtid. När balen passerar igenom presskammaren, sätts en tom ID-tag för radiofrekvens på balen, och när den lämnar kammaren och passerar balbanan, överförs informationen från Crop ID™ Precision Information Processor inklusive balvikt, TS-halt, datum, tid och GPS-position till taggen. En infraröd skanner kan användas för att läsa av taggen och för att säkerställa att rätt bal hamnar på rätt plats.


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer