Foderlösningar: Exakt tillsats av ensileringsmedel

Nyckelfunktioner

 

• Minska förstörd/skadad gröda på grund av att den är för våt.
• Konservera fodret för att bibehålla foderkvaliteten.


Läs mer