Presslösningar: TS-haltsmätning

Fuktsensor för balpress

 

• Det är nödvändigt att mäta TS-halten på balarna, eftersom en för låg TS-halt kommer att förstöra materialet och göra det oanvändbart.
• TS-mätningen på BigBaler använder två stjärnhjul som penetrerar balen och en elektrisk ström passerar genom för att avgöra balens exakta TS-halt.
• Detta visas sedan på IntelliView™ skärmen vilket förebygger att ej färdig gröda pressas och möjliggör en exakt tillsats av tillsatsmedel


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer