Lösningar för exakthack: IntelliFill systemet

LÅT DIN FR TA HAND OM ATT FYLLA SPANNMÅLSKÄRRAN

Galleri

IntelliFill™ System

IntelliFill: Låt din FR fylla vagnen åt dig

Att köra en exakthack kräver stor erfarenhet och koncentration på hög nivå. För ett maximalt fokus på grödflöde och körning i fält, detekterar det geniala 3D kamerabaserade IntelliFill™ systemet vagnens kant och övervakar fyllningen. Oavsett vagnens storlek eller form, styrs tömningsrörets rörelser så att vagnen fylls på ett perfekt sätt upp till kanten, utan att spilla.


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer