Lösningar för exakthack: IntelliFill systemet

LÅT DIN FR TA HAND OM ATT FYLLA SPANNMÅLSKÄRRAN

Galleri

Nyckelfunktioner

 

• Minska spillet och komplexiteten i transportarbetet.
• Fokusera på skördearbetet för att optimera kärnkvaliteten snarare än att fokusera på fyllning av spannmålskärran.


Läs mer