Lösningar för exakthack: Skördekartering

Kartor över avkastning för foderhack

Kartor över avkastning för foderhack

Exakta avkastningsdata visas på IntelliView™ IV skärmen. Datan levereras från sensorer i inmatningsvalsen som mäter grödans genomströmning.

Detta gör det möjligt för föraren att fatta beslut under gång med avkastnings- och TS-haltsinformation i realtid.

Datan kan exporteras till PLM™ Mapping mjukvaran för ytterligare analys av skördeprestanda och välgrundade beslut för att ytterligare förbättra nästa års avkastning och lönsamhet.


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer