Lösningar för exakthack: Skördekartering

Nyckelfunktioner

 

• Övervaka variationerna i avkastning över min gård för att bättre kunna anpassa tillförsel av insatsvaror.
• Avkastning i realtid för kontinuerlig information och för att kunna anpassa maskinparametrarna efter aktuella förhållanden.
• Använd föregående års avkastningsdata för anpassning av nästa års sådd.


Läs mer