Trösklösningar: Skörde- och vattenhaltskartering

Kartor över avkastning för skördetröska

Kombinera skörde- och vattenhaltskartering & loggning

New Hollands skördeövervakningssystem gör det möjligt för dig att se skördemängd och vattenhalt i realtid, och spåra prestanda hos olika sorter och hybrider, vilket hjälper till att fatta välgrundade beslut för en bättre lönsamhet. Denna exklusiva patenterade och väldigt noggranna skördesensor som är utvecklad av New Holland är erkänd som den bästa i klassen. Utformningen gör att spannmålens gnideffekt neutraliseras. Oavsett gröda, sort och vattenhalt, skapar sensorn en extremt noggrann mätning av avkastningen. Så länge du initialt kalibrerat sensorn i början av skörden, behövs ingen ytterligare kalibrering.


Läs mer

Vattenhaltsmätning i realtid under tröskning

New Hollands vattenhaltsmätare mäter vattenhalten i spannmålen i realtid. Prov tas var trettionde sekund och datan skickas till IntelliView skärmen. Eftersom informationen levereras momentant, kan föraren hålla sig kontinuerligt informerad och kan anpassa maskinparametrarna direkt efter behov. För de mest noggranna avläsningarna, krävs kalibrering för varje gröda.


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer