Trösklösningar: Skörde- och vattenhaltskartering

Nyckelfunktioner

 

• Övervaka avkastningsskillnader i olika områden av fältet för att bättre kunna styra tillförsel av gödning etc.
• Avkastning och vattenhalt i realtid för att hålla sig kontinuerligt informerad och anpassa maskinparametrar därefter.
• Använd föregående års skördedata för att anpassa nästa års sådd.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp