Lösningar för exakthack: RockAlert

Galleri

Nyckelfunktioner

 

Skydda exakthacken genom att upptäcka stenar och stoppa HydroLoc systemet för att undvika att stenar kommer in i maskinen.

Känsligheten som korrelerar med storleken på objekten som kommer in i maskinen kan justeras på IntelliView IV skärmen.


Läs mer