Presslösningar: IntelliCruise

Galleri

Presslösningar: IntelliCruise

IntelliCruise™ låter pressen prestera optimalt genom att det styr trakorns hastighet

Charge control
Traktorns hastighet anpassas så att optimal kapacitet uppnås. Tiden som behövs för att fylla inmatningskanalen och sensorer på packargaffeln används som en indikation för hur mycket material som pressas vid varje kolvslag. Funktion: algoritm använder (existerande) input från sensorer i inmatningskanalen (charge sensor).

Slice control
Traktorns hastighet anpassas efter skivornas tjocklek. Systemet strävar mot att uppnåt den skivtjocklek som föraren definierat. Funktion: algoritm använder input från en elektronisk ballängdskodare (ballängdssensor). Tillgänglighet: Alla Big Baler enheter med elektroniskt ballängdspaket.


Läs mer