Trösklösningar: IntelliSense I/II

Trösklösningar: IntelliSense I/II

 

New Hollands IntelliSense system optimerar kontinuerligt och automatiskt urtrösknings-, separations- och slagskoinställningar för att minska spill, öka kärnkvaliteten och minska bränsleåtgången. Dessutom kommer systemet alltid att försöka öka produktiviteten hos tröskan, medan spillbegränsningen ställs in av föraren.

Föraren kan välja mellan fyra strategier; minimalt spill, bästa kärnkvalitet, maximal genomströmning och fast genomströmning.

Användargränssnittet är väldigt enkelt och låter även nybörjare hantera en CR-tröska som ett proffs.

IntelliSense systemet stödjer vid lanseringe följande grödor: vete, raps, majs, sojabönor. Andra grödor är under utveckling.


Läs mer