POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONDATA

​​​​​​​​​Generelle vilkår

CNH Industrial Group værdsætter din interesse i virksomhedens produkter og dine besøg på denne hjemmeside. Beskyttelsen af dit privatliv ved bearbejdningen af dine personlige oplysninger er et vigtigt emne, som vi lægger særlig opmærksomhed på i vores forretningsprocesser. Personlige oplysninger indsamlet under besøg på vores hjemmesider bearbejdes af os i overensstemmelse med de lovbestemmelser, der er gældende for de lande, hvori webstederne vedligeholdes.

Denne politik til beskyttelse af persondata vedrører vores brug af alle de personlige oplysninger, du giver os.

• Hvilke oplysninger indsamler CNH Industrial om dig?
• Hvordan vil CNH Industrial anvende dine personlige oplysninger?
• Hvem vil CNH Industrial dele dine personlige oplysninger med?
• Hvornår vil CNH Industrial bruge dine personlige oplysninger til at kontakte dig?
• Vil CNH Industrial kontakte dig til marketingformål?
• Upassende eller stødende indhold
• Hvis du er 18 år eller derunder?
• Hvad er vores politik for opbevaring af data?
• Hvilke personlige oplysninger har CNH Industrial om mig?
• Opdatering af politik om beskyttelse af persondata
• Links til andre sider
• Kontakt CNH Industrial

Hvilke oplysninger indsamler CNH Industrial om dig?
De personlige oplysninger, der vil blive spurgt om på denne side, omfatter navn, kontaktoplysninger samt oplysninger om fakturering og håndtering samt kreditkortsoplysninger. For at kunne optimere vores øvrige meddelelser til dig og for kontinuerligt at kunne forbedre vores produkter og tjenester (inklusive registrering), kan det forekomme, at vi vil spørge sig om oplysninger om dine personlige eller erhvervsmæssige interesser, demografiske baggrund, dine erfaringer med vores produkter samt mere detaljerede oplysninger vedrørende kontakt med dig.
Det kan ske, at vi bruger din IP-adresse til nogle af vores webstedstjenester. Oplysninger om de cookies, vi anvender, og deres funktioner kan findes iPolitik om cookies.

Hvordan vil CNH Industrial anvende dine personlige oplysninger?
CNH Industrial vil anvende dine personlige oplysninger til en række formål, herunder følgende:

• Personlige oplysninger vil blive bearbejdet til lovlige formål og i relation til forretningsmålene (inklusive, men ikke begrænset til aktiviteter i forbindelse med rekruttering af medarbejdere eller marketing) i overensstemmelse med principperne for betydning, relevans samt anvendelse af bearbejdningsmetoder passende til sådanne formål (f.eks. til at sende dig påmindelser om adgangskoder eller for at gøre dig opmærksom på, at en særlig tjeneste er blevet suspenderet med henblik på vedligeholdelse);

• Bearbejdningen af de personlige oplysninger skal udføres i overensstemmelse med de processer og procedurer, der er fastlagt af gruppens systembeskyttelse af virksomhedsoplysninger, i henhold til hvilke alle oplysninger klassificeres for at fastlægge og udføre enhver og alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger;

• Følsomme oplysninger (herunder, uden begrænsning, oplysninger der eventuelt kan afsløre politiske anskuelser, seksuel orientering, racemæssig oprindelse, helbredstilstand osv.) samt bearbejdning af juridiske oplysninger må kun optræde, når det er strengt nødvendigt for at forfølge gruppens forretningsmål og altid i overensstemmelse med gældende love, inden for de grænser, der er tilladt af gældende love og, hvor det er nødvendigt, efter at den interesserede person har afgivet samtykke;

• Hver interesseret person underrettes vedrørende formålene med hver bearbejdning af hans/hendes personlige oplysninger;

• Med henblik på administration af en tjeneste, hvilket betyder, at CNH Industrial kan kontakte dig af årsager, som vedrører den tjeneste, du har tilmeldt dig;

• Den interesserede persons rettigheder, som f.eks., blandt andre, retten til at få adgang til sine egne personlige oplysninger, retten til at få opdateret, korrigeret eller integreret oplysninger, retten til at annullere oplysninger i tilfælde, der er omfattet af gældende love osv., skal respekteres;

• Hvis det kræves af gældende lov, kan personlige oplysninger, om nødvendigt, videregives til tredjepart i forbindelse med bearbejdningsformål og under forudsætning af den interesserede persons samtykke.

• For at personalisere eller forbedre den måde, som indhold og reklamer fra CNH Industrial præsenteres for dig online:
- for at administrere vores konkurrencer og kontakte vinderne;
- for at yde assistance vedrørende anvendelse af tjenesterne og generelt med henblik på administration af webstedet ;
- for at opfylde produktordrer eller anmodninger om tjenester eller oplysninger, for at bearbejde betalinger og for at holde vores oplysninger opdaterede ;
- til, hvis du specifikt har givet dit samtykke til at blive kontaktet til disse formål, at sende dig direkte marketing via telefon, post eller e-mail vedrørende særlige tilbud og nuværende eller nye produkter, som du kunne have interesse i;
- hvis CNH Industrial foreslår, at dine personlige oplysninger anvendes til andre formål, vil vi sikre, at vi på forhånd giver dig meddelelse herom. Du vil altså have mulighed for at tilbageholde dit samtykke eller trække det tilbage, når det gælder anden brug end den, der er angivet ovenfor.

Hvem vil CNH Industrial dele dine personlige oplysninger med?
Generelt vil vi kun anvende dine personlige oplysninger inden for CNH Industrial-gruppens virksomheder for at kunne levere den tjeneste/det produkt, du ønsker. Vi vil ikke videregive dine oplysninger til andre medlemmer af CNH Industrial-gruppen til marketingsformål, medmindre du har givet samtykke til dette.
Vi vil kun videregive dine oplysninger til tredjepartsdatabehandlere med dit samtykke, eller hvis vi har behov for at gøre dette for at kunne levere en service. De databehandlere, som vi måtte videregive dine oplysninger til, vil være virksomheder i CNH Industrial-gruppen og tredjeparter, med hvem der er indgået kontrakt. I andre henseender vil vi holde dine oplysninger fortrolige, undtagen hvor videregivelse kræves eller tillades af loven (for eksempel til regeringsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder) eller som beskrevet i afsnit 7: eller i forbindelse med Upassende og stødende indhold på CNH Industrials websteder nedenfor.
Vi vil kræve, at alle tredjepartsdatabehandlere, som vi videregiver dine oplysninger til, strengt overholder virksomhedens anvisninger, og CNH Industrial vil kræve, at de ikke anvender dine personlige oplysninger til deres egne forretningsformål.
Hvor vi deler dine oplysninger med CNH Industrial-gruppen og betroede tredjeparter, vil vi sikre, at de behandler dine oplysninger fortroligt med samme beskyttelse, som vi anvender.

Hvornår vil CNH Industrial bruge dine personlige oplysninger til at kontakte dig?
CNH Industrial kan kontakte dig:

• i forbindelse med funktionen af en tjeneste, du har tilmeldt dig for at sikre, at CNH Industrial kan levere tjenesterne til dig;
• i forbindelse med et eventuelt bidrag fra dig på CNH Industrials websted, meddelelseskort eller andre tjenester;
• hvis du har valgt at modtage nyhedsbreve eller anden korrespondance;
• for at invitere dig til at deltage i undersøgelser om CNH Industrials tjenester (deltagelse er altid frivillig);
• for at udføre forpligtelser, der opstår som følge af eventuelle kontrakter, der er indgået mellem dig og CNH Industrial.
• til marketingformål, hvor du specifikt har samtykket i dette (se afsnit (6) Vil CNH Industrial kontakte dig til marketingformål? nedenfor).

På vores websteder finder du yderligere oplysninger om, hvordan CNH Industrial vil kontakte dig vedrørende specifikke tjenester.

Vil CNH Industrial kontakte dig til marketingformål?
Lejlighedsvis vil vi benytte dine oplysninger til at kontakte dig i forbindelse med markedsundersøgelser eller for at sende marketingsmateriale til dig, hvis vi mener, det kan have særlig interesse for dig. Når vi gør dette, giver vi dig imidlertid altid frihed til at vælge at afvise modtagelse af marketingsoplysninger eller markedsundersøgelser. Du kan endvidere på forhånd erklære, at du ikke vil kontaktes af os uden at blive spurgt på forhånd. Desuden har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

Upassende eller stødende indhold
Hvis du udgiver eller sender fornærmende, upassende eller stødende indhold på en af CNH Industrials websteder, eller på anden vis udviser forstyrrende adfærd, kan CNH Industrial benytte dine personlige oplysninger til at standse en sådan adfærd.
Hvor CNH Industrial med rimelig grund mener, at du muligvis overtræder loven (hvis du f.eks. har udgivet injurierende indhold), kan CNH Industrial benytte dine personlige oplysninger til at informere relevante tredjeparter som f.eks. din arbejdsgiver, din skoles e-mail-/internetudbyder eller retshåndhævende myndigheder om indholdet og din adfærd .

Hvis du er 18 år eller derunder?
Hvis du er under 18 år, skal du have dine forældres/din værges tilladelse, inden du videregiver personlige oplysninger til CNH Industrial. Brugere uden dette samtykke har ikke tilladelse til at videregivere deres personlige oplysninger til os.

Hvad er vores politik for opbevaring af data?
Vi vil opbevare dine personlige oplysninger på vores systemer, så længe det er nødvendigt for den pågældende tjeneste, eller så længe det er anført i en eventuel relevant kontrakt, som du har indgået med CNH Industrial-gruppen eller CNH Industrials. Hvis du ønsker at annullere din registrering på et af CNH Industrials websteder, kan du gøre dette ved at følge anvisningerne under "Afmeld" på det pågældende websted. Hvis du ændrer din profil for at fravælge modtagelse af meddelelser, kan din registrering forblive i systemet, så vi kan sikre, at vi ikke kontakter dig i fremtiden.
Hvis du bidrager til en tjeneste eller et websted fra CNH Industrial, vil CNH Industrial kun opbevare dit indhold, så længe det er rimeligt nødvendigt til det/de formål, det blev indsendt.

Hvilke personlige oplysninger har CNH Industrial om mig?
Du har ret til at anmode om en kopi af de personlige oplysninger, som CNH Industrial opbevarer om dig, og til at få eventuelle unøjagtigheder korrigeret. Vi vil gøre enhver rimelig anstrengelse for at levere, korrigere eller slette personlige oplysninger om dig i vores arkiver.
Hvis du har anmodninger eller spørgsmål om dette eller eventuelt andre spørgsmål vedrørende denne Politik om beskyttelse af persondata, henvises der til afsnittet (13) Kontakt CNH Industrial om denne Politik om beskyttelse af persondata nederst på dette dokument eller henvend dig til os.

Opdatering af politik om beskyttelse af persondata
Denne politik om beskyttelse af persondata kan blive opdateret med mellemrum, og du vil derfor måske gerne kontrollere denne politik, hver gang du sender oplysninger til en hvilken som helst CNH Industrial-tjeneste.

Links til andre sider
Vores websteder kan indeholde links til andre websteder, der ejes og betjenes af tredjepart. Disse tredjepartswebsteder har deres egen politik om beskyttelse af persondata, og vi opfordrer dig til at se dem igennem. De bestemmer anvendelsen af personlige oplysninger, som du måtte sende, eller som er indsamlet ved hjælp af cookies, når du besøger disse websteder. Vi påtager os ikke noget ansvar eller erstatningsansvar for procedurer i forbindelse med personlige oplysninger hos sådanne tredjepartswebsteder, og din brug af sådanne websteder sker på eget ansvar.

Kontakt CNH Industrial
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer om denne Politik om beskyttelse af persondata, skal du kontakte:

CNH Industrial N.V.
Corporate Office: 25 St. James's Street,
Attn: Privacy Compliance
London, SW1A 1HA
United Kingdom
privacy-compliance@cnhind.com