stock-exchange

Havre Kilde Cbot
Varer Variation Seneste tilbud
Havre September 2019 -2.02 DKK 1772.47
Havre December 2019 -1.93 DKK 1777.46


Hvede Kilde Cbot
Varer Variation Seneste tilbud
Hvede September 2019 -2.94 DKK 3247.03
Hvede December 2019 -2.82 DKK 3321.92


Majs Kilde Cbot
Varer Variation Seneste tilbud
Majs September 2019 -1.92 DKK 2812.65
Majs December 2019 -2.01 DKK 2842.61


Ris Kilde Cbot
Varer Variation Seneste tilbud
Ris September 2019 -0.13 DKK 79.42
Ris November 2019 -0.17 DKK 80.55


Sojabonne Kilde Cbot
Varer Variation Seneste tilbud
Sojabonne August 2019 -1.5 DKK 5911.55
Sojabonne September 2019 -1.49 DKK 5949.83


Sojaolie Kilde Cbot
Varer Variation Seneste tilbud
Sojaolie August 2019 -1.1 DKK 185
Sojaolie September 2019 -1.06 DKK 185.73


Sojaskra Kilde Cbot
Varer Variation Seneste tilbud
Sojaskra August 2019 -0.96 DKK 2051.74
Sojaskra September 2019 -0.96 DKK 2060.39


Foderhvede Kilde Liffe
Varer Variation Seneste tilbud
Foderhvede November 2019 -1.15 DKK 1091.9
Foderhvede Maj 2020 -0.72 DKK 1138.57


Hvede til formaling Kilde Liffe
Varer Variation Seneste tilbud
Hvede til formaling Marts 2020 -0.81 DKK 1370.01
Hvede til formaling Maj 2020 -0.93 DKK 1384.94


Hvidt sukker Kilde Liffe
Varer Variation Seneste tilbud
Hvidt sukker Oktober 2019 -0.19 DKK 2352.54
Hvidt sukker December 2019 0.06 DKK 2438.4


Kakao Kilde Liffe
Varer Variation Seneste tilbud
Kakao September 2019 1.63 DKK 13931.56
Kakao December 2019 1.55 DKK 14215.26


Raps Kilde Liffe
Varer Variation Seneste tilbud
Raps August 2019 0.07 DKK 2794.15
Raps November 2019 -0.07 DKK 2790.42


Robusta kaffe Kilde Liffe
Varer Variation Seneste tilbud
Robusta Coffee September 2019 -1.97 DKK 10385.21
Robusta Coffee November 2019 -1.73 DKK 10616.65