Partners 11 - page 1

ARTNER
S
THEWORLD
OF NEWHOLLAND
AGRICULTURE
2014
11
NewHollandmag zichmet recht
Clean Energy Leader noemen:
inde afgelopen15 jaar lieten
we de uitstootmetmaar liefst
95%dalen
AlsOfficial Global Partner zal
NewHollandAgriculture een
eigenpaviljoenhebben,
met eendemonstratie van zijn
visie vanduurzame landbouw
Introductie vandenieuwe
ECOBlue
TM
Hi-eSCR-technologie
Expo2015
is geel enblauwgekleurd
D
it is echt een verpletterendwereldrecord:
met 797,656 ton tarwegeoogst in8uur
verbetert NewHollandAgriculture het
vroegere recordmetmaar liefst 120 ton.
'sWerelds krachtigstemaaidorser, deCR10.90
met 653pk, heeft opnieuwhetwereldrecord
behaald en daarmee een volledig nieuwe
standaard bepaald voor de sector.
“Dit record is eendemonstratie vande
ongeëvenaarde capaciteit en productiviteit van
deCR10.90", aldus Hedley Cooper, Hoofd van
Harvesting ProductManagement, “vooral als je
bedenkt dat het bestaande record van 675,84
ton al na 6uur en36minutenwerd verbroken!”
Het recordwerdbehaald in Lincolnshire, in het
VerenigdKoninkrijk, ophet landbouwbedrijf
HRBourn and Sons. Dit vond plaats op15
augustus. Het oogsten begon om 11.17 uur in
de voormiddag. Het weer waswisselvallig: een
beetje zon, af en toe regen, een temperatuur
tussen de 18 en 21°C.
De gemiddelde doorvoer vandeCR10.90
bedroeg99,7 ton/uur, met eenpiek van135 ton/
uur, de gewasopbrengstwas gemiddeld9,95
ton/ha en het gemiddelde vochtgehalte 16,2%.
Hiermee is er een nieuwe standaard in de sector.
6
4
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook