Partners 11 - page 13

13
NewHollandLocotractor
voorgesteld inLibramont
Bij het openen van de landbouwbeurs in Libramont editie 2014werd terzelfder tijd
enkele honderdenmeters verder dan het beursterrein, in het treinstation van Libramont
de ‘Locotractor’ vanNewHolland voorgesteld
Uiterlijkeaanpassingen zijno.a. een
chassis omopde spoorwegen te
rijdenen treinwagons te trekken
DeLocotractor
iseen standaard
NewHollandtractor,
aangepast voor
hetuitvoeren
vanwerkzaamheden
opde spoorwegen
V
oor de bouw van
de Locotractor
werd een
standaard T7.170
tractor (zescilinder,
171 pk) aangepast
voor het werken op de
spoorwegen.
De wijzigingen werden
uitgevoerd door CML
Industries uit Libramont,
maar ze deden de
aanpassingen niet alleen.
Ze konden o.a. rekenen
op de hulp van New
Holland zelf, verdeler
Luc Burlet, de Katho
hogeschool te Kortrijk, …
Fabrice Coulon van CML
Industries geeft aan
dat de kennis gezocht
is waar ze voorhanden
was.
600 ton
trekcapaciteit
Een van de voornaamste
aanpassingen was een
chassis bouwen onder
de New Hollandtractor,
waar voor- en achteraan
een neerlaatbare treinas
is op gemonteerd, net
als aankoppelingen voor-
en achteraan voor het
trekken of duwen van
spoorwagons. Een extra
luchtdrukremsysteem
(capaciteit 1.200 l /min)
moest voorzien worden
voor het remmen
van de treinwagons.
Het standaard-
tractorgewicht werd
van 6 ton verhoogd tot
12 ton. Dit was mede
nodig om zware lasten
te kunnen trekken. De
Locotractor is door
spoorwegbeheerder
Infrabel erkend voor
het trekken van 600
ton horizontaal op
spoorwegrails.
CVT-transmissie
Lode Vande Vyvere,
Marketing Manager
New Holland, wijst
nadrukkelijk op het
grote voordeel om een
tractor te gebruiken
met een continu
variabele transmissie,
bij New Holland Auto
Command
TM
genaamd.
“Enerzijds geeft
dit een interessant
brandstofverbruik,
anderzijds komt de
Locotractor hierdoor
zachtjes in beweging en
zijn zelfs rijsnelheden
van twee meter per
uur mogelijk, ideaal
voor spoorwegwerk-
zaamheden”.
In het verleden werden
de (tweedehands)
Unimogs en MB-Tracs
omgebouwd, maar deze
beschikken enkel over
een ‘pure’ mechanische
versnellingsbak die
hierdoor ietwat
‘bruter’ de trein
spoorwegwagons in
gang trekt, wat minder
gewenst is. Lode Vande
Vyvere bemerkt terloops
nog dat de T7.170
gebruikt maakt van
uitlaatgasnabehandeling
en niet van -recirculatie
om te voldoen aan de
uitlaatgasnormen. Deze
techniek is volgens hem
in het voordeel naar
brandstofverbruik toe.
Andere voordelen
verbonden aan het werk
met de Locotractor ten
opzichte van een
standaard treinlocomotief
zijn de snelheid van
werken en de grote
flexibiliteit.
De Locotractor kan
immers nog steeds
zeer vlot over de
weg rijden én over
spoorwegen om ergens
ter plaatse te geraken.
Hiernaast is er nog het
voordeel van de goede
zichtbaarheid vanuit de
vierstijlentractorcabine.
En we mogen bovenal
het aspect van de
kostprijs niet vergeten.
Zelf zijn we niet thuis
in de markt van de
treinlocomotieven,
maar aangegeven werd
dat een aangepaste
nieuwe tractor nog
steeds minder prijzig is
dan een tweedehands
treinlocomotief die zelf
minder handig is dan
een tractor.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...24
Powered by FlippingBook