Partners 11 - page 14

14
V
an 26mei tot
25 juni trok
NewHolland
door de Benelux voor
de Fantastic Farmer
Days. 10 evenementen
bij 10 verschillende
melkveebedrijven: 4
in België, 1 inGroot-
Hertogdom Luxemburg en
5 in Nederland.
Tijdens deze
evenementen bracht
New Holland allerlei
nuttige en praktische
Fantastic Farmer Days
informatie, essentieel
voor de hedendaagse
melkveehouder. Hiervoor
werd samengewerkt met
DeLaval, Mitas, Stoll, DLV,
CNHi Capital en CNHi
Parts & Service.
In totaal waren maar liefst
2500melkveehouders
van de partij. Vanwege
het brede gamma aan
tractoren en dewaaier
aan informatie die
beschikbaar was, waren de
commentaren lovend.
Aanpassingen werden zelfs
gerealiseerd op niveau van het
IntelliView
TM
beeldscherm,
dat meer info biedt aan
de Locotractormachinist
Verschenen in Landbouwleven van22 augustus 2014
Aanpassingen
Reeds eerder gavenwe aan
dat onder de Locotractor
een specifiek chassis
is gebouwd,maar de
aanpassingengaannog
verder. Het doel vande
mensenbetrokkenbij de
creatie vande Locotractor
is niet omde tractor te
wijzigen,maar omde
aanpassingen errond te
doen, zodat het hart vande
machine niet verandert.
Standaardlandbouwbanden
werden vervangendoor
industriebandenmet
een ander profiel. Tevens
kennende banden een
Vooraan en achteraan de
tractor werden boven de
asmet de spoorwielen
camera’s gemonteerd,
zodat bij het betreden van
het spoor de positionering
van de tractor snel en
makkelijk kan gebeuren
door de bestuurder.
Om op het spoor te kunnen
rijden/werkenwerden
functies voorzien om het
stuur te blokkeren en om
de snelheid te beperken tot
25 km/u. Hiernaast werd
ook een ‘dodemansknop’
geïnstalleerd enwerd
zelfs de opening van
de deurportieren
beperkt. Deze laatste
aanpassing is om te
Het chassis dat rondom
de tractor is gebouwd
bevat ookwit-rode
signalisatielichten en
gereedschapskoffers.
Spectaculairder dan dit
zijn de aanpassingen
die gebeurd zijn op
niveau van het Isobus
bedieningsprotocol
en de IntelliView
TM
kleurenmonitor met
aanraakfunctie. Dit
beeldscherm biedt een
bron aan informatie, die
nog ruimer is geworden
voor de gebruiker van de
Locotractor. Hij ziet o.a.
de camera’s die gericht
zijn op het spoor via de
IntelliView
TM
-terminal.
Fabrice Coulon,
zaakvoerder vanCML
Industries geeft aan dat de
Locotractor is aangekocht
door Socogetra, een
soort van loonwerker die
voor spoorwegbeheerder
Infrabel werkt. Op een drie
maanden tijd presteerde
de Locotractor al 500
werkuren, voornamelijk
op de spoorwegen
rondNamen. Tijdens de
persvoorstelling viel nog
te horen dat het niet
de ambitie is om het bij
één exemplaar van de
Locotractor te houden. De
interesse is er om
meerdere tractoren op het
‘treinspoor’ aan het werk
te zetten, al zal dit wel een
nichegebied blijven.
verstelbare spoorbreedte
endit om eengelijkmatige
slijtage te bekomen vande
banden. De breedte van een
spoorwegrail is immers veel
smaller dande bandbreedte.
vermijden dat het
deurportier te ver
openzwaait en een trein op
een ander spoor deze kan
afrijden en dit alles om de
veiligheid te bevorderen.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,...24
Powered by FlippingBook