Partners 11 - page 19

dewerking vande fronthef
getest.Daarnaastwordt
dekoppelingop slijtage
gecontroleerden vindt er
eengrondige controle van
het koelsysteemplaats.
Verderwordendeolie- en
luchtfilters vervangen. Tot
slotwordt debelastingen
dealgemene toestand van
demotor gecontroleerd,
alsookde toestand vande
stuurinrichting.
Landbouwers kunnen vande
NewHolland-servicepakketten
profiterenomgebruikte
onderdelen te vervangen
door nieuweonderdelen.
Accu's vanNewHolland
bijvoorbeeldgaranderen
inalleomstandigheden
optimaleprestaties,met
een langere levensduur en
een lagerwaterverbruik.
Dezeaccu'swerden speciaal
voor landbouwmachines
ontworpenenkunnen tot 45°
wordengekanteld zonder een
druppel zuur te lekken.
De voordelen vanoriginele
brandstoffilters vanNew
Holland zijneenhogere
capaciteit (erwordenmeer
vervuilende stoffengefilterd),
betereefficiëntieenoptimale
motorprestaties.
TelematicsAGbewaakt
met een speciaal aanbodde
prestaties vanuwmachines.
Dit aanbod is in twee
uitvoeringenbeschikbaar.
Enerzijds is er ‘Essential’
met voertuigbewaking,
servicewaarschuwingenen
instelparameters.Anderzijds
is er ‘Professional’met
rapportenover opbrengst
enbrandstofverbruik, en
geavanceerdemachinestatus-
updates.
Omnogmeer geld te
besparen, biedt hetNew
HollandREMAN-aanbod zo
goedalsnieuweonderdelen
–waarondermotoren–
van topkwaliteit
tegen zeer
scherpe
prijzen.
DeREMAN-servicewordt
ook verleend voor belangrijke
motoronderdelen zoalsde
cilinderkop, dekrukas, de
zuigers endeoliepomp.
Omde service voor het
seizoen2014-2015nog
verder te verbeteren, heeft
CNH Industrial aanzienlijk
geïnvesteerd inde volledige
toeleveringsketen voor
reserveonderdelen.
CNH Industrial telt 57
efficiëntwerkende
onderdelenmagazijnendie5
miljoenonderdelenbeheren
enmeer dan36miljoen
ordersper jaar verzenden voor
3,5miljoenmachines viaeen
24/7 leveringsdienst.Dankzij
deuniekedeskundigheid
enefficiënteorganisatie
genietenonzeklantendebest
mogelijke service.Met korte
levertijdenevenalsdienstenen
aanbiedingenafgestemdop
lokalemarktenen specifieke
behoeften.
Het nieuwe, ultramoderne
onderdelenmagazijn van
18.000m
2
inEtampes, inde
buurt vanParijs, verbetert
het logistiekenetwerk van
CNH Industrial verder zodat
onderdelennog sneller
beschikbaar zijn.
Maak tijdens hetwinteronderhoud vanuw trekkers
enoogstmachines indeNewHolland-servicecentra
wat tijd vrij voor uw eigenwelzijn. Dit hoeft niet
veel te kosten. Eengoede stoel is eenuitstekende
investeringom te genieten vanoptimaal comfort in alle
werkomstandigheden. Dit nieuwe assortiment omvat
8 verschillende stoelen vervaardigduit extra zachte
materialen enmet een verstevigde rugleuning. De
hendels zijngemakkelijk bereikbaarwaardoor ze dus
praktisch zijn ingebruik. Bovendien is hetmoderne
design een streling voor het oog.
En zodra u comfortabel zit, kunt uuw stoel nog verder
verbeterenmet de nieuwsteAIRCO-hoezen, die volgens
de normen vande producentworden vervaardigd.
Deze hoezenmet ademendemicrovezelstoffen en een
dubbele schuimvulling zijn slijtvast
enmachinewasbaar. Ze kunnen
worden aangepast om een
perfecte pasvorm te garanderen.
Voor de cabinevloer bevelenwe
eenRubmat-vloermat aan. Deze
wordt vervaardigduit synthetisch,
onbrandbaar en antislip rubber.
Alle Rubmat-vloermattenworden
opmaat vandeNewHolland-
cabines gemaakt en kunnenmet
eenhogedrukreinigerworden
schoongemaakt.
Genieten van
maximaal comfort
19
FINANCIERING
AAN0,5%
WINDETERUGBETALINGVAN
UWWINTERONDERHOUD
*Geldig bij de deelnemende dealers bij een onderhoudmet min.
500 aan originele onderdelen.
GRATISNEW
HOLLAND
OVERALLBIJUW
WINTERONDERHOUD*
PROMOTIEOP
ORIGINELEONDERDELEN
Voormeer info, contacteer uwNewHolland
dealer of surf naarwww.connectionnh.com.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook