Partners 11 - page 23

TETER •GIOCHI • JEUX • SPELLETJES •GAMES •GRY • JOGOS • JUEGOS • SPIELE • SPIL • CURIOSITÀ • CURIOSITÉS •
LLETJES •GAMES • GRY • JOGOS • JUEGOS • SPIELE • SPIL • CURIOSITÀ • CURIOSITÉS •WETENSWAARDIGHEDEN •WZCURIOSITIES •
PARTNER
S
THEWORLD
OFNEWHOLLAND
AGRICULTURE
2014
11
t enbeschildert’
DeWereldtentoonstelling
is een evenementwaarvan
degeschiedenismaar liefst
160 jaar teruggaat.
De komende editiewordt
over enkelemaandengehouden
in Italië. Test hoeveel u eigenlijk
weet over ditwereldevenement
Partners
XIX - n. 33 - 09.2014
Ditmagazinewordt kosteloos
verdeeld in samenwerking
met deNewHolland dealers.
Hoofdredacteur
Lars Skjoldager Soerensen
Redactie
EricaMallarini
Uitgever
NewHollandAgriculture,
a division of CNH Industrial
Medewerkers aandeze editie
Oscar Baroncelli
Alessia Biondi
GonçaloCarvalho
CaterinaCattaneo
AndrewDunne
GiuliaGiovanardi
Lionel Gleyroux
Maria Laura Iascone
Carlos Jimenez
Laurent Libbrecht
Marco Lombardi
ManuelaMarengo
DenisMcGrath
Barbara Prossen
Lien Pyfferoen
Marta Rava
Sara Sebastianelli
Klaus Senghaas
Maria Lorena Valenti
Jimmie Vestergaard
JerzyWrobel
Redactiesecretariaat
DGTmedia - Unità Editoriale
Via Varallo, 22/A
10153 Torino - ITALIA
Druk
ARDEC
Corso Susa, 242 - Rivoli (TO)
Printed in Italy
Internet
CorrespondentieaandeUitgever
EricaMallarini
NewHollandAgriculture
NewHollandHouse
Via Plava, 80 - Ingr. 31
10135 Torino - ITALIA
E-mail:
Lever eenbijdrageaanPartners!
Partners is uwmagazine.
Hebt u suggesties om ons
magazine te verbeteren of
verhalen die umet onswenst
te delen, stuur deze
dan per e-mail naar
• SPELLETJE •
Vietnam. Rijstveldenop terrassen
Nederland. Tulpenvelden
Duitsland. Geploegde velden
De eersteWereldtentoonstelling vondplaats in:
Parijs
Londen
Milaan
Hoeveel mensenbezochtende eerste editie
vanhet evenement?
Meer dan3miljoen
Meer dan6miljoen
Meer dan8miljoen
Welk beroemdherkenningspuntwerd als
herinnering aande laatsteWereldtentoonstelling
vande 19
de
eeuw in Frankrijk achtergelaten?
De Eiffeltoren
DeChamps-Élysées
Het Orangeriemuseum
De eerste tentoonstellingnade TweedeWereldoorlog
vondplaats in:
Milaan
Wenen
Brussel
Het Bureau International des Expositionswerdopgericht in:
1905
1920
1928
Hoeveel dagen zal de Expo van2015 inMilaanduren?
148
160
184
Het thema vande komende Expo is:
Feeding the Planet, Energy for Life
Protecting the Planet, Source of Life
Sustaining the Planet, Bringing energy to Life
Demascotte voor deMilanese editie heet:
Foody
Manghy
Gury
Hoeveel miljoenbezoekersworden er op
de Expo inMilaan verwacht?
12
17
20
NewHollandAgriculture zal opde Expo2015 een stand
hebbenmet eenoppervlakte van:
1.430m
2
1.534m
2
1.638m
2
De antwoorden vindt
uoppagina4/5.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24
Powered by FlippingBook