Grondbewerkingsmachines SRC & SRC SMARTSTEER™ SCHOFFELMACHINES

SRC & SRC SMARTSTEER™ SCHOFFELMACHINES

Schoffelmachines. Meer dan alleen onkruidbestrijding

New Holland SRC- en SRC SmartSteer™-schoffelmachines voor rijenteelt bieden een duurzame oplossing voor onkruidbestrijding in rijgewassen, met extra voordelen zoals hogere gewasopbrengst en lagere teeltkosten. De tanden van de schoffelmachines werken op een oppervlakkige diepte tussen de gewasrijen om het onkruid uit de bodem te tillen. De actie van deze lichte grondbewerking biedt ook andere voordelen: onder vochtige omstandigheden bevordert de open structuur van de licht bewerkte grond de afwatering en verbetert de waterdoorstroming door het bodemprofiel. Onder droge omstandigheden beschermt een lichte bewerking boven de wortelzone de bodem tegen uitdroging en vermindert de vorming van diepe scheuren in de ondergrond. Hierdoor gaat minder vocht verloren, vooral uit de wortelzone, zodat de voedingsstoffen niet wegstromen bij zware regenval. Andere voordelen van lichte grondbewerking tussen de rijen zijn het bevorderen van omstandigheden die micro-organismen en aardwormen ondersteunen bij de verbetering van de algehele bodemgezondheid.


Meer informatie

Betaalbaar, effectief, duurzaam

Door het hogere verbruik van selectieve herbiciden door de jaren heen, is het aantal telers dat de voordelen van schoffelen volledig naar waarde schat, afgenomen. Schoffelmachines voor rijenteelt hebben echter bewezen een effectievere onkruidbestrijding in de eerste fasen van de gewasontwikkeling te bieden en kunnen:
• de vochtvoorziening verbeteren
• de bodem boven de wortelzone verluchten
• de opname van water en voedingsstoffen bevorderen
• de aerobe activiteit bevorderen

Deze voordelen in combinatie met minder onkruid leiden tot:
• snellere gewasontwikkeling
• gezondere planten
• minder of geen noodzaak voor herbiciden
• meer levensvatbare planten per hectare
• een algehele boost in de gewasopbrengst


Meer informatie