Grondbewerkingsmachines STOPPELCULTIVATOREN

STOPPELCULTIVATOREN

De voordelen van vakkundige stoppelbewerking

Vakkundig omgaan met gewasresten op het veld biedt akkerbouwers verschillende agronomische voordelen. De materie die ooit als afvalproduct werd beschouwd is zodoende uitermate voedzaam voor de bodem. De verwerking van stoppels, stro en andere plantresten draagt bij aan een versnelde ontbinding voor snellere afgifte van voedingsstoffen. Bovendien stelt het landbouwers in staat de bodemvochtigheid net na het oogsten te benutten om een optimaal klimaat te creëren waarin micro-organismen bloeien en hun beste werk verrichten.


Tussentijdse zaaibedvoorbereiding

Een ondiepe bodembewerking onmiddellijk na de oogst bevordert de ontkieming van verloren en sluimerende zaden. Het zorgt er ook voor dat het zaaibed kan worden voorbereid voor tussengewassen.


Meer informatie

Zaaibedbereiding bij niet-kerende grondbewerking

Met stoppelbewerking wordt de eerste stap in het voorbereiden van het zaaibed gemaakt. De harde bovenlaag wordt verbroken, zodat de wortels het vocht en de voedingsstoffen kunnen bereiken. De bewerkingsdiepte kan afgestemd worden op basis van het volume gewasresten die in het veld zijn achtergebleven.


Meer informatie

Oneffenheden in het veld wegwerken

Indien niet onder ideale omstandigheden werd geoogst is het mogelijk dat wielsporen achterbleven in het veld. Een goede stoppelbewerking zal deze oneffenheden in het veld terug egaliseren, zodat de volgende bewerkingen hier geen hinder meer van ondervinden.


Meer informatie

Onkruidbestrijding

Tijdens de stoppelbewerking zullen aanwezige onkruiden losgetrokken en gemengd worden met de bodem. Hierdoor zullen deze afsterven en verteren.


Meer informatie