T6 METHANE POWER DYNAMIC COMMAND Tractoren

ENERGY INDEPENDENT FARM

EEN DROOM DIE WERKELIJKHEID WORDT

New Holland Agriculture heeft al een beeld van de landbouw van de toekomst, waar landbouwers in al hun eigen energiebehoeften kunnen voorzien. Dit concept is gebaseerd op het principe dat wat vandaag als louter bijproduct wordt beschouwd, gerecycleerd en omgezet kan worden in bruikbare energie, samen met het geïntegreerde gebruik van hernieuwbare energie, zoals energie gegenereerd uit bronnen van zonne-, wind- en biomassa-energie. New Holland zet zich hiervoor actief in en ontwikkelt constant innovatieve oplossingen zodat de landbouwers van de toekomst de vruchten ervan kunnen plukken.


Meer informatie

ECHT ENERGIEONAFHANKELIJK

Denk aan een wereld waarin u zich geen zorgen hoeft te maken over schommelende energieprijzen en de negatieve gevolgen ervan voor uw opbrengsten. De Energy Independent Farm betekent dat u in uw eigen energiebehoeften kunt voorzien; een zelfvoorzienende wereld waar u de touwtjes in handen hebt.


Meer informatie

NEW HOLLAND & BENNAMANN MAKEN DE ENERGY INDEPENDENT FARMSM WERKELIJKHEID

New Holland werkt samen met Bennamann die een gelaagde bassinafdekking ontwikkelde. Deze afdekking heeft verschillende voordelen. Ten eerste vangt de afdekking eventueel vluchtig methaan uit de mest op om te verwerken tot methaan dat als brandstof kan worden gebruikt en de T6 Methane Power aandrijft. De afdekking voorkomt ook dat regenwater in de mest terechtkomt, wat de capaciteit van het bassin aanmerkelijk vergroot en de opslagproblemen buiten het mestseizoen minimaliseert.


Meer informatie

HOE WERKT HET BENNAMANN-SYSTEEM?

Het systeem werkt door het vluchtige methaan onder de eerste laag te vangen en uit het bassin te pompen om tot biomethaan te worden verwerkt. Zodra het methaan is onttrokken en gereinigd wordt het terug naar het bassin en in een tweede laag gepompt, waar het wordt opgeslagen. In het speciaal ontwikkelde vel kan voor ongeveer een maand aan methaan worden vastgehouden.


Meer informatie