Entreprenadmaskiner MINIBANDGRÄVMASKINER

MOTOR

Effektiv, kraftfull, beroende

New Hollands minigrävmaskiner överensstämmer med avgaskraven för Steg V och använder olika efterbehandlingstekniker för att uppnå detta. Varje modell har en motor som valts för att matcha grävmaskinernas storlek och kapacitet. Detta garanterar en optimerad prestanda och bränslebesparing. För ytterligare ekonomi är E37C, E57C och E60C utrustade med automatisk tomgång.


Läs mer

Automatisk tomgång (E37C, E57C och E60C)

När hydraulik eller drivningsmotorer inte kräver olja sänks motorns varvtal till tomgång utan någon åtgärd av föraren. Den här funktionen kan sättas på eller stängas av med en enkel brytare på huvudkonsolen.
• Lägre bränsleförbrukning
• Lågt motorbuller när den inte är igång
• Minskat slitage


Läs mer