Entreprenadmaskiner MINIBANDGRÄVMASKINER

REDSKAP

Redskap för anpassad effektivitet

En minigrävmaskin är betydligt mer mångsidig än du tror. Med rätt redskap kan de här maskinerna användas för en lång rad olika arbetsuppgifter som omfattar stängsling och skötsel av odlingar till klippning av häckar och kanter. Med New Holland-modellerna har du den ytterligare fördelen med ett högt konstant hydraulflöde. Försörjningen av krävande redskap är en viktig fördel med New Holland. Sortimentet av redskap som utvecklats för minigrävmaskiner fortsätter att öka och ökar framtidens mångsidighet ytterligare.


Läs mer

Hydraulisk snabbkoppling

• Handsfree för att koppla på och av skopor
• Säker växling mellan stora och tunga redskap
• Mekaniska skopor med snabbkoppling finns även


Läs mer

Tillgängliga redskap

• Standard eller dikskopa
• Slåtterbalk
• Hydraulisk hammare
• Släntklippare
• Mekanisk och hydraulisk kopplare


Läs mer