Jordbearbetningsredskap RADRENSARE

Egenskaper

Vibrerande pinnar

De patentskyddade, vibrerande pinnarna tränger ner exakt till det inställda djupet och ger en luckring av ytjorden som är mycket gynnsam för syresättning av jorden så att näring kan mineraliseras och komma växten till nytta. Luckringen bidrar också till att ”bruka in värme” i jorden och minska avdunstningen av vatten. Dessutom bryter vibrationerna ner ogräset och för sedan upp det till ytan, där jorden skakas av från rötterna så att de snabbt dör. VCO-pinnen, standard på 3-pinnars modeller, är utformad för att arbeta exakt på mycket grunda djup och ger förbättrad rensning med minimala mängder jord som kastas åt sidan. Universalpinnar är anpassade till 5-pinnars modeller.


Läs mer

Stabiliseringsskiva

SRC Radrensar-serien är utrustad med en stabiliseringsskiva, med möjlighet att montera en andra skiva på bredare maskiner, som ger sidostabilitet till den självstyrande funktionen, även på ojämn mark medan en effektiv arbetshastighet behålls.


Läs mer

Följer markprofilen

Parallellogramstrukturen säkerställer att rensskären behåller ett konstant arbetsdjup över alla ytor, även över en varierande kuperad yta. Paralellogrammen ser till att rensskärens angreppsvinkel bibehålls när marknivån varierar. Bilden till vänster visar strukturen för den största 9,9 m-modellens system, och bilden till höger visar systemet för 3,7, 4,7 och 6,7 m-modeller.


Läs mer

Exakt djupkontroll

Varje enskild sektion är en separat självständig kultivator med egen djupkontroll, som regleras via ett hjul med en diameter på 29 cm och en bredd på 10 cm. Denna konstruktion ger stabil djupkontroll och har ett justeringsområde på 7 cm.


Läs mer

Justerbart radavstånd

Radavståndet är lätt att justera med en bult på varje enhet, med undantag för niometersmodellerna som har två bultar. Pinnarna med rensskär kan också justeras individuellt i sidled för att anpassa rensningen till grödans utvecklingsstadium.


Läs mer

Skyddstallrikar

Skyddstallrikarna skyddar grödans blad och rötter, samt hindrar ogräs, frön och jord att kastas in i i raderna. De steglöst, justerbara tallrikarna medger en justering i sidled på 9 cm. Skyddstallrikarna kan enkelt hängas upp när de inte behövs


Läs mer

Stjärnformade rensverktyg

De valbara stjärnformade rensverktygen har pinnar som når in i kanten på raden, för att säkerställa att alla ogräs intill plantorna tas bort och på så sätt förhindrar att ogräs tar upp värdefull näring som är avsedd för den odlade grödan. Maskiner med ett radavstånd på 45-50 cm har ett stjärnformat rensverktyg med en diameter på 290 mm och maskiner med ett radavstånd på 60-75 cm har ett bredare rensverktyg med en diameter på 370 mm. En efterharv finns som tillval.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp