Jordbearbetningsredskap SDM OCH SDH KOMPAKTA TALLRIKSKULTIVATORER

SDM OCH SDH KOMPAKTA TALLRIKSKULTIVATORER

Konstruerad för att förbättra din jord

Förutom beprövade miljövinster är markhälsan nyckeln till produktivitet och hållbar lönsamhet. Det finns ett antal system som kan användas för att bidra till en god markhälsa, där stubbkultivering har ökat i popularitet tack vare konstruktionsframstegen för utvecklingen av kultivatorer. New Holland SDM och SDH kompakta tallrikskultivatorer utgör en del av dessa framsteg. New Holland Medium-Duty SDM och Heavy-Duty SDH tallrikskultivatorer är utvecklade för att möta de olika kraven från jordbrukare med blandad verksamhet och fodergröds- och rotväxtproducenter och erbjuder enorm mångsidighet. SDM- och SDH-tallrikar är konstruerade för att ge utmärkta prestanda i olika jordar och under varierande arbetsförhållanden. De kombinerar driftsekonomi med hög produktivitet. Viktiga användningsområden är stubbkultivering, anhopningskontroll, hantering av övervintrad stubb, sekundär kultivering, hantering av växtrester, jordutjämning efter skörd och såbäddsberedning.


Varför välja en tallrikskultivator…?

Tallrikskultivatorer är lämpliga för användning på alla typer av jordar och har ett antal fördelar:
• Växtrester. Tallrikar hackar och blandar växtrester i den översta jordmånen utan att störa jorden längre ner
• Fuktbevarande i rotzonen. Genom att minimera markstörningen kan bearbetningen med tallrikar bidra till att bevara fukt genom att lämna jorden under den odlade ytan ostörd
• Förbered såbädden. Jordar som kultiverats med grunda tallrikar är luftade och kan ge en idealisk såbädd för et stort antal jordtyper
• Minskad dragkraft. Tallrikskultivatorer har ett lägre dragkraftsbehov, vilket minskar bränsleförbrukningen och gör att mer mark kan bearbetas vid högre arbetshastigheter
• Skydd av rotzonen. En tallrikskultivator blandar ner växtrester på ett grundare djup i den övre jordmånen, vilket gör att jorden längre ner förblir ostörd
• Arbeta med naturen. Grund tallrikskultivering luftar den övre jordmånen och blandar ner organiskt material som ger näring åt maskar och andra nyttiga jordorganismer


Läs mer

… varför välja New Holland?

Tallrikskultivatorer har utvecklats och New Holland SDM Medium och SDH Heavy-Duty-modeller uppfylla efterfrågan på prisvärda, högpresterande och mångsidiga kultivatorer. New Hollands kultivatorer är utformade för att arbeta på en rad olika jordar under mycket varierande förhållanden och fördelarna är bland annat:
• Enklare val. Två distinkta serier, med ett urval av modeller som är anpassade till den tillgängliga traktorkraften. Välj endast modellen för dina viktigaste jordtyper, arbetsbredd och din önskade bakre vält så är det klart
• Enkel konfiguration. Enkla justeringar gör att du snabbt och noggrant kan välja arbetsdjup. Det finns inga komplicerade inställningar att komma ihåg
• Robust. Höghållfast stålchassi, robusta tallriksfästen, underhållsfria lager och egenvikt för effektiv tallriksinträngning
• Effektivitet. Tallriksvinkeln är avvägd mellan att förbättra jorden och blanda in växtrester och minskad dragkraft
• Beprövad i fält. Utvecklad efter omfattande användning på en rad olika jordar, under olika förhållanden och efter alla viktiga typer av grödor
• Oöverträffad New Holland återförsäljarsupport


Läs mer

SDM – grund bearbetning under skiftande förhållanden

New Holland SDM Medium-Duty tallrikskultivatorer finns i arbetsbredder från 3,0 m till 7,0 m, främst avsedda för jordbrukare med lättare jordar eller där det finns ett mindre behov av att blanda ner stora volymer av växtrester från markytan. SDM-kultivatorerna är utrustade med tandade konkava tallrikar som fästs på kultivatorchassit via ett underhållsfritt, tyst fyrpunktsgummifäste, och är konstruerade för att fungera korrekt på djup mellan 3 cm och 10 cm. De tandemmonterade tallrikarna med diametern 520 mm har tillräckligt utrymme för att blanda och ner lättare växtrester, ogräs och använda material i den övre jordmånen. På både burna och bogserade modeller finns ett urval av vältar för en mängd olika jordtyper. De bogserade kultivatorerna SDM 500 T, 600 T och 700 T kan utrustas med frontmonterade bladvältar eller marknivelleringsplattor. Bladvältar är framtagna för att effektivt hacka tätt ogräs, täckgrödor eller majsstjälkar framför tallrikarna; bladvältarna har hydraulisk djupreglering och kan höjas upp från marken när de inte behövs. Den hydrauliska främre nivelleringsplattan är idealisk för arbete i plöjd mark och jämnar ut klumpar och fyller håligheter för att åstadkomma en jämn yta för de efterföljande tallrikarna.


Läs mer

SDH – djupare bearbetning, tyngre jordar, högre andel växtrester

New Holland SDH Heavy-Duty kultivatorer finns i burna versioner med arbetsbredden 3,0 m eller bogserade versioner med 5,0 m eller 6,0 m och är utrustade med tandade tallrikar med diametern 610 mm. SDH-modellerna kan bearbeta djup mellan 6 cm och 12 cm och är lämpliga för användning på alla jordtyper. En nyckelfunktion hos dessa modeller är de extremt robusta tallriksfästena med 80 x 20 mm C-fjädrar. De tillåter upp till 200 mm vertikala rörelser och upp till 50 mm rörelse i sidled. Under arbetet gör den här 3D-flexibiliteten att en enskild tallrik kan köra upp och över stora stenar utan att påverka arbetsdjupet för de intilliggande enheterna. Detta säkerställer ett konstant arbetsdjup över kultivatorns hela arbetsbredd. Dessutom gör tallriksfjädringen att de vibrerar under arbetet, vilket förbättrar prestanda under krävande förhållanden. SDH-modellerna är utvecklade för att tillgodose behoven hos jordbrukare som har till uppgift att blanda ner tunga täckgrödor, majsstubb eller använda material som gårdsgödsel, slam eller rötrester i matjorden och erbjuds med ett urval av bakre vältar.


Läs mer