Jordbearbetningsredskap SDM OCH SDH KOMPAKTA TALLRIKSKULTIVATORER

ENKEL PRECISION

New Holland kompakta tallrikskultivatorer: konsekvent djupreglering. Tillförlitlig markhantering.

SDH-tallrikskultivatorer är byggda för att möjliggöra snabb drift i hastigheter på upp till 15 km/tim. Detta kan uppnås tack vare ett antal konstruktiva funktioner. Dessa inkluderar kraftiga lager som stöder tallrikarna med diametern 610 mm, robust oberoende tallriksfjädring och en stark ram med hög frigång för att säkerställa en minskad risk för igensättning under extrema förhållanden. Robustheten hos SDH-kultivatorer är en del av produktutvecklingen. New Holland arbetar med jordbrukare och markexperter för att säkerställa att hela SDM- och SDH-sortimentet kan bidra till att förbättra markhanteringen. Genom att enbart bearbeta den övre jordmånen förhindrar tallrikskultivatorerna att jorden längre ner störs, men de kan fortfarande arbeta på ett djup som är tillräckligt för att blanda ner stora mängder växtrester, utjämna markytan och förbättra ytluftningen för att främja aktiviteten hos maskar och mikroorganismer. Tallrikarna kan också bidra till att främja grobarheten för ogräs och spillda frön.


Arbeta med rätt djup

När SDH-kultivatorerna konfigureras lönar det sig att titta på jorden i rotzonen både före och efter ett kördrag. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att ställa in arbetsdjupet för att optimera nerblandningen samtidigt som strukturen på jorden bevaras längre ner i rotzonsprofilen. Stubbkultivering bidrar till att stimulerar daggmaskaktiviteten.


Läs mer