Jordbearbetningsredskap SDM OCH SDH KOMPAKTA TALLRIKSKULTIVATORER

SDH

New Holland SDH Heavy-Duty-tallrikskultivatorer: minskad jordbearbetning, långsiktig nytta.

Med modeller från 3,0 m till 6,0 m arbetsbredd representerar New Holland SDH Heavy-Duty-tallrikskultivatorer en enkel men modern metod för hållbar odling. Konstruerade för att arbeta på skonsamma djup på 6 till 12 cm, finns det ett urval av tre modeller: den helt burna SDH 300 R och den bogserade SDH 500 T och 600 T. Alla är utrustade med stora, konkava tallrikar med en diameter på 610 mm och aggressiv lutningsvinkel för effektiv nerblandning och inträngning. Arbetshastigheter på upp till 15 km/tim kan uppnås utan att kompromissa med nivelleringen eller nerblandningen av växtrester. Den burna SDH 300 R kan användas bakom en traktor på endast 140 hk med sin enkla konstruktion och installation för ekonomiska och lättillgängliga prestanda. Den bredaste modellen, den bogserade SDH 600 T, är avsedd att användas bakom traktorer på mellan 260 hk och 360 hk. En viktig fördel med New Hollands tallrikskultivatormodeller är deras låga dragkraft i förhållande till arbetsbredden. Detta i kombination med ett brett tallriksavstånd på 250 mm för god frigång för växtrester säkerställer att alla modeller kan nå höga arbetshastigheter för minskad bränsleförbrukning.


Ta hand om din mest värdefulla tillgång – jorden

Förmågan att hacka och blanda växtrester i hela arbetsdjupet är en viktig agronomisk fördel med en SDH-kultivator. Att lufta, blanda och föra ner organiskt material i de översta få centimetrarna av jordmånen bidrar till att förbättra markhälsan. Även organisk materialfördelning främjar aktiviteten hos mikroorganismer och maskar, så att växtrester bryts ner snabbare inom rotzonen. Den totala markhälsan förbättras också eftersom markens naturliga struktur under den kultiverade ytan inte störs.


Läs mer

Växtrester blandas ner i ett enda kördrag

En kombination av individuell 3D-tallriksfjädring och generös ram- och mellanchassifrigång gör att SDH-modellerna kan arbeta utan att bli igensatta under de mest krävande förhållandena. I ett enda kördrag kan hackningen från tallrikarna gör så att stora mängder rester blandas ner och tallrikarnas lyft- och blandningsrörelse bidrar till att blanda ner materialet i den bearbetade jorden.


Läs mer

Unik C-fjädring

• Alla SDH-kultivatortallrikar är monterade på en tallriksarm med en kraftig C-fjäder
• C-formen är robust och styv men ger tillräckligt med rörelse för att hantera tuffa förhållanden och hinder
• C-fjädrarna gör att tallrikarna kan röra sig 200 mm i vertikal led och upp till 50 mm i sidled för situationer med tunga växtrester
• Den vibrerande 3D-fjädern skyddar navet och tallriken mot kollision med stenar och hinder
• De vibrationer som produceras bidrar till att bryta ner jorden och blanda ner resterna


Läs mer

SDH 300 R

• SDH 300 R har en helt buren, styv ramkonstruktion med 3 m arbetsbredd
• Den har samma 610 mm tallrikar som de bredare bogserade SDH-modellerna och 6–12 cm arbetsdjup
• Effektbehovet 140 hk eller mer och arbetshastigheten är upp till 15 km/tim
• Den kraftiga ramen och redskapets egenvikt bidrar till inträngningen i hårda jordar
• Hydrauliskt fällbara yttertallrikar minskar transportbredden till under 3 m


Läs mer

SDH T bogserade modeller

• SDH 500 T och 600 T finns med arbetsbredden 5 m och 6 m
• Höga arbetsvolymer är möjliga vid hastigheter upp till 15 km/tim över varierande jordar och förhållanden
• Svängbart mittstycke och CAT 3-lyftarmsanslutning garanterar utmärkt manövrerbarhet
• Vid vändtegssvängar sänks bakhjulen ned för att snabbt höja maskinen ut ur raden


effektiv blanding

Tunga växtrester, ogräs eller använda material kan, när de blandas in i den övre jordmånen, vara till nytta för den övergripande markhälsan. Det viktiga är att blanda ner material i jorden på nivåer där aeroba förhållanden främjar nedbrytning och maskaktivitet. Även om du känner till detta i teorin, är det inte alltid lätt att genomföra det i fält. Med SDH-tallrikskultivatorer är formen och avståndet på de 610 mm tandade tallrikarna aggressiv. I kombination med en hög vikt per tallrik för effektiv inträngning i även torra och hårda jordar, kan SDH-kultivatorer ge utmärkta resultat med minskad risk för igensättning tack vare breda avstånd över hela arbetsbredden.


Läs mer

Aggressiva tallrikar

• Stora aggressiva 610 mm härdade djupa konkava tallrikar klarar tunga rester och majsrester med lätthet
• Varje tallrik har 8 tänder för aggressiv inträngning i hårda jordar och för att rotera i svåra förhållanden
• 22° lutning under arbete och 10° vertikal förskjutning för maximal inblandningseffekt
• 25 cm avstånd mellan varje tallrik för obehindrat materialflöde under extrema förhållanden


Läs mer

Öppen ramkonstruktion

• Generöst utrymme på 1 000 mm mellan tallriksraderna säkerställer obehindrat materialflöde
• Massiv frigång på 700 mm under ramen i kombination med 200 mm vertikala tallriksrörelser klarar klumpar och hinder med lätthet
• Avståndet mellan tallriken och välten tillåter hög hastighet framåt utan att välta


Läs mer

Underhållsfria lager

• 100 % underhållsfria lager från Cultihub
• Robust design med Duo-Cone-tätningar och oljebadssmörjning
• Dubbel snedställning säkerställer högre kontaktyta mellan lagerkulorna och huset för smidig körning
• En stor testmaskin kördes på över 10 000 ha under extrema förhållanden utan att tallrikslagren krävde något underhåll


Läs mer

Justerbara sidopaneler

• Sidopanelerna behåller jorden inom arbetsområdet för att lämna en kvalitetsyta utan åsar mellan kördragen
• Rektangulär konstruktion fångar all jord som kastas från tallriken och kan justeras i flera riktningar
• Armen är monterad på tyst blockgummiupphängning för att smidigt följa konturer samtidigt som den får en viss styvhet
• Pinnluckor tillåter visst jordspill för att undvika igensättningar under svåra förhållanden


Garanterad kvalitetsyta

Trycksatta vingar på de bogserade modellerna SDH 500 T och SDH 600 T säkerställer:
• Exakt konturföljning tack vare 200 mm rörelseområde för varje tallrik
• Nivelleringsegenskaperna äventyras inte och den justerbara yttertallriken ser till att inga åsar eller fåror lämnas mellan kördragen


Läs mer

Enkel djupreglering

• SDH 300 R djupreglering ställs in genom att reglera den bakre välthöjden hydrauliskt från hytten
• En väl synlig skala låter föraren hela tiden se arbetsdjupet
• Enkelt stift-/hålsystem används för att ställa in arbetsdjupet på SDH T-modellerna
• Redskapet lyfts upp från marken genom att transporthjulen sänks och stiften ställs i önskad höjd
• Traktorns lyft tar hand om den främre djupregleringen


Läs mer