Jordbearbetningsredskap SDM OCH SDH KOMPAKTA TALLRIKSKULTIVATORER

SDM

New Holland SDM Medium-Duty tallrikskultivatorer: respekterar dina jordar och din budget

New Holland Medium-Duty SDM kompakta tallrikskultivatorer är tillgängliga med modeller från 3,0 m till 7,0 m arbetsbredd som passar både stora och små gårdar. Den burna SDM 300 R kan användas bakom en traktor på endast 100 hk med sin enkla konstruktion och installation för ekonomiska och lättillgängliga prestanda. Den bredaste modellen, den bogserade SDM 700 T, är avsedd att användas bakom traktorer på mellan 240 hk och 320 hk. Med låg dragkraft i förhållande till arbetsbredden, tack vare den grunda, konkava tallriksformen, brett tallriksavstånd på 250 mm för god frigång för växtrester och låg lateral jordkastning även vid arbetshastigheter på upp till 15 km/tim, levererar alla modeller höga arbetshastigheter som ger minskad bränsleförbrukning.


SDM – burna styva och fällbara modeller

New Holland SDM helburna modeller finns i 3 m SDM 300 R styv konstruktion och SDM 400 4 m och SDM 500 5 m fällbara konfigurationer. På alla fällbara SDM-modeller trycksätts vingarna för att bibehålla styvhet och jämnt arbetsdjup och bibehålla kontinuerlig vikt på varje tallrik, när de är utfällda.


Läs mer

Grunda konkava tallrikar

Med sin grunda konkava utformning ger tallrikarna på New Holland SDM kultivatorer viktiga fördelar jämfört med mer traditionella konstruktioner:
• Förbättrad inträngning i hårda, torra jordar
• Minskad risk för att jord fastnar i tallriken
• Minskad lateral jordkastning.
• Arbetar med högre hastighet utan att kompromissa med nivelleringen


Läs mer

SDM T – bogserade modeller

New Holland SDM 500 T, SDM 600 T och SDM 700 T bogserade modeller erbjuder arbetsbredder på 5,0 m, 6,0 m och 7,0 m. Dragbommen CAT 3 fästs på traktorns lyftarmar via det svängbara mittstycket; transporthjulens centrala läge minskar kultivatorns totala längd. De fällbara yttre vingarna trycksätts under arbetet för att säkerställa en jämn djupreglering. På vändtegen dras den bakre välten ned för att höja kultivatorn för snabbare svängar och genom att fördela kultivatorns vikt över hela bredden ökar maskinens stabilitet och markpackningen reduceras kraftigt.


Läs mer

Unik tallriksarm

• SDM-modellerna har en unik utformning av tallriksarmen som ger extra utrymme för växtrester
• Till skillnad från konkurrenternas konstruktion är SDMarmen utformad för att ge maximalt utrymme mellan tallriken och armen
• Fjädringen via det beprövade tysta gummiblockssystemet tillåter en vertikal rörelse på 10 cm
• Armenheten är fixerad med sex bultar
• SDM har en tallrik per arm för maximal konturföljning och robusthet
• 17 graders lutning vid arbete och 7 graders vertikal tallriksvinkel garanterar en aggressiv blandning


Läs mer

Underhållsfria lager

• Underhållsfria lager för maximal drifttid
• Helt förseglad och skyddad
• Branschledande lager används för ökad livslängd


Ram med hög frigång

• SDM-kultivatorer har en öppen konstruktion med smal profil och generös ramfrigång och 800 mm tallriksradavstånd
• Flödet av växtrester är oavbrutet, vilket ger mindre risk för att rester ansamlas och blockerar
• Snabbare körhastigheter är möjliga i situationer med höga resthalter
• Mindre ideala förhållanden är lättare att hantera


Läs mer

Justerbara sidopaneler

• Jordavledningspaneler styr jordkastningen från de yttre tallrikarna för att lämna en kvalitetsyta efter varje kördrag
• Pinnskåror tillåter jord att passera och förhindrar igensättning
• Tredimensionell justering för att passa alla jordtyper och förhållanden
• Stödarmen kan ställas in på flytlägen eller fasta lägen


Läs mer

New Holland SDM Medium-Duty-tallrikskultivatorer: det rätta redskapet för din verksamhet

New Holland SDM Medium-Duty-tallrikskultivatorer erbjuds med ett urval av bakre vältar. Detta gör det möjligt att anpassa kultivatorn till olika jordtyper. Beroende på modellen kan du välja mellan mekanisk eller hydraulisk djupreglering, men enkel installation är alltid standard. En viktig egenskap hos dessa SDM-Medium-Duty-tallrikskultivatorer är hur de kan arbeta med grunda arbetsdjup och i hög hastighet. Detta gör det möjligt för föraren att minimera påverkan på markstrukturen; höga arbetshastigheter som gör att kultivatorn kan arbeta snabbt på kort tid. När förhållandena är rätt är det enkelt ta ut dessa prisvärda kultivatorer fältet för att få jobbet gjort snabbt och ekonomiskt. Varierande förhållanden efter skörden kan försvåra bearbetningen. Med en New Holland SDM-kultivator kan stubb och sterila såbäddar bearbetas på djupet för att blanda ner olika mängder växtrester, inklusive majsstubb. Genom att endast bearbeta ytjorden störs inte den djupare jordmånen. Detta har många agronomiska och kostnadsbesparande fördelar.


Läs mer

Synlig djupreglering

• Alla burna SDM-modeller har en djupmätare som är synlig från hytten
• Djupregleringen på burna modell sker via en mekanisk spännskruv eller hydraulcylinder
• SDM-arbetsdjupet varierar från 3 cm till 10 cm noggrannhet


Läs mer

SDM T djupreglering

• SDM 500 T, 600 T och 700 T har hydraulisk djupjustering som standard på den bakre välten
• Det är möjligt att justera arbetsdjupet under körning
• Traktorns bakre redskapslyft reglerar djupet på maskinens främre del genom att ställa in dragstångens höjd


Svängbara ledhjul

• De främre djupregleringshjulen är tillval på bogserade modeller
• Konsekvent och repeterbart arbetsdjup kan uppnås på de bredare modellerna upp till 7 m
• Graderade ramavståndsklämmor säkerställer att hjulen är inställda på önskad höjd


Läs mer

Variabel vältposition

• Alla burna SDM-modeller har en justerbar bakre vältmonteringsposition
• Avståndet mellan den bakre välten och tallrikarna kan varieras med 14 cm


Läs mer

Jämnt tryck

• Fällbara modeller har trycksatta vingar när de är i arbete
• Konstant djupreglering och inträngning garanteras
• Ramens egenvikt bidrar också till att upprätthålla ett effektivt tryck på varje tallrik över hela arbetsbredden


Läs mer

Främre redskap

• Alla SDM T bogserade modeller kan utrustas med en bladvält eller främre nivelleringsstång som tillval
• Bladvälten är konstruerad för att slå omkull stående täckgrödor och majsstubb och hacka materialet framför tallrikarna för bättre nerblandning
• Den främre nivelleringsstången jämnar ut klumpar och fyller håligheter i plöjd mark framför tallrikarna


Läs mer