Jordbearbetningsredskap SDM OCH SDH KOMPAKTA TALLRIKSKULTIVATORER

VÄLTAR

Ribbvält

• Ihåliga rör ger bra nedbrytning och utjämning på lätta jordar
• Vältpositionen kan flyttas 14 cm för att förskjuta vikten framåt
• SDM har en ribbvält med diametern 450 mm
• SDH har en ribbvält med diametern 550 mm


Ringvält

• Ringvälten med diametern 600 mm är extremt mångsidig och tillgänglig för burna och bogserade SDH & SDMmodeller
• Den är väl lämpad att arbeta under alla förhållanden och klarar även konsolidering av våta tunga jordar
• Utformad för att lämna ett mjukt ytskikt, med ett mer konsoliderat skikt därunder
• Fjädrande skrapor mellan ringarna minskar igensättningen
• Jorden konsolideras inte mellan ringarna så att fukt lätt kan rinna genom den bearbetade jorden
• Ringvälten lämnar en idealisk yta för övervintrad mark


Enkla och dubbla U-vältar

• SDM och SDH bogserade kultivatorer kan utrustas med en 560 mm dubbel U-vält
• Den dubbla U-välten är ett mångsidigt universalredskap som passar en mängd olika jordar och har utmärkt bärförmåga
• U-ringarna fylls med jord och skapar en jord-mot-jordkontakt som förhindrar att det skapas en ytskorpa
• SDM- och SDH-burna modeller kan monteras med en enkel U-vält


Dubbel ribbvält

• SDH T bogserade modeller kan utrustas med en svängbar dubbel ribbvält som är lämplig för tyngre jordar
• Den främre välten på 460 mm består av åtta ihåliga rör, den bakre enheten på 430 mm har fasta fyrkantsstänger
• Vältarna roterar med olika hastigheter och ger en mer aggressiv krossning och finare lutning
• Svängfunktionen gör att välten kan följa konturer och upprätthålla en konsekvent konsolidering