STUBBKULTIVATORER Jordbearbetningsredskap

STUBBKULTIVATORER

Fördelarna med stubbkultivering.

Den intelligenta användningen av stubb och växtrester kan ge betydande agronomiska fördelar för lantbrukaren, genom att omvandla det som tidigare betraktades som avfall till något mycket värdefullt för marken. Inblandningen av stubb, halm och andra växtrester bidrar till att öka mullhalten och skynda på nedbrytningen för en snabbare frigöring av näringsämnena. Dessutom kan markfukten bibehållas direkt efter skörden för att skapa ett optimalt klimat där mikrober frodas och är som mest effektiva.


Skapa en såbädd för mellangrödor

Att utföra kultivering på grunt djup direkt efter skörden hjälper spillsäden och ogrodda frön att gro. Detta möjliggör också en såbädd för mellangrödor. Då försvinner även den huvudsakliga näringskällan för sniglar – och kultiveringen fungerar därmed som skadedjursbekämpning.


Läs mer

Skapa såbädd vid reducerad jordbearbetning

Stubbkultivering gör det möjligt att skapa en såbädd före sådden, vilket byter ner ytjorden och gör så att rotområdet får tillgång till fukt och näring. Kultiveringsdjupet kan väljas beroende på volymen av de växtrester som lämnats kvar i marken.


Läs mer

Ta bort hjulspår

Dagens moderna skördeutrustning kan lämna hjulspår i fältet när man arbetar under mindre idealiska förhållanden. Stubbkultivering är ett sätt att bli av med dem. Arbetsdjupet kan ställas in i förhållande till hjulspårens djup. Detta ger i sin tur bättre utsädesplacering och grobarhet. En annan fördel är förbättrad bomstabilitet vid besprutning, eftersom ojämnheter har tagits bort i fältet, vilket också ger mindre förartrötthet under efterföljande traktorkörningar.


Läs mer

Ogräsbekämpning

När ogräset dras upp ur marken torkar det och vissnar på markytan. Det är också möjligt att reglera arbetsdjupet beroende på vilken typ och koncentration av ogräs som ska bekämpas.


Läs mer