Jordbearbetningsredskap SUM OCH SUH JORDBEARBETARE

SUM OCH SUH JORDBEARBETARE

Blås liv i jorden

New Holland SUM Medium Duty och SUH Heavy Duty jordbearbetare är extremt mångsidiga. De är utvecklade med funktioner för att passa alla jordtyper och enkla justeringar möjliggör effektiv drift under mycket varierande förhållanden och kan arbeta direkt på marker efter grödor med stora restmängder. Alla modeller har ett ben med vändbar spets, ett par justerbara och löstagbara jordkrossare med sidoblad och jordsplittrare för att förbättra jordbearbetningen. Arbetsdjupet styrs exakt av dubbla bakre piggvalsar med en diameter på 220 mm med justerbar lutningsvinkel. Detta gör att ytan kan anpassas för att passa olika jordar och förhållanden. Tunga jordar blir jämna och klumpfria, lättare jordar med en öppen yta får minskad risk för igenslamning under ogynnsamma förhållanden. SUM-modeller kan ställas in på ett arbetsdjup mellan 200 mm och 500 mm. SUH-modellerna är utformade för att fungera mellan 250 mm 550 mm.

Ta hand om den nedre jordmånen med New Holland
SUM och SUH jordbearbetare ingår i New Hollands strategi för stubbkultivering. De bakre valsarna är utformade för att förbättra jordstrukturen genom att luckra upp jorden både vertikalt och lateralt i rotzonen, och hjälper till att blanda in växtrester i toppjorden för att öka organiskt material i marken. En nyckel till effektiv uppluckring av den nedre jordmånen hos SUM och SUH jordbearbetare är att benet bryter jorden underifrån utan inversion. Ytterligare uppluckring från de justerbara sidovingarna gör att luft och fukt tränga in i jorden över redskapets hela arbetsbredd. Sidovingarna eliminerar de obearbetade jordkanter som förekommer på mer traditionella jordbearbetare.

Effektiv och ekonomisk. Fördelen med New Hollands.
Flera viktiga funktioner på SUM och SUH gör dessa jordbearbetare mer effektiva och ekonomiska.
• Unik konstruktion med lågt dragben minskar bränsleförbrukningen
• Hög produktivitet vid rekommenderade arbetshastigheter på 7,5 till 8,5 km/h
• Effektiv för alla jordtyper
• Enkel djupinställning och noggrann djupkontroll
• Ingen inversion eller jordblandning
• Justerbara sidoblad för benet förbättrar jordgenomluftningen över hela arbetsbredden
• Jordsplittare på benen förbättrar jordbearbetningen och skyddar benet från slitage
• Vändbara benspetsar, monterade med rullstift, kan snabbt bytas ut
• Vågramskonstruktion och utmärkt frigång vid tunga växtrester
• Stora 220 mm dubbla piggvalsar blandar ner skräp, jämnar och konsolidera jorden för att ge en väderbeständig jord för nästa gröda


Läs mer

Varför använda SUM eller SUH för att bearbeta under såbädden?

Bearbetning av den nedre jordmånen utförs på vissa jordar för att avhjälpa dålig lokal dränering, minskade skördar, minskad motståndskraft mot torka, långsam grodd och en mängd andra problem. SUM och SUH jordbearbetare syftar till att uppmuntra användningen av dessa verktyg som en integrerad del av planerad markförbättring. Genom att arbeta ner till djup på 550 mm, gör New Holland jordbearbetare mer än bara reparerar befintliga markskador i rotzonen. De förbättrar jorden och dess struktur vid regelbunden användning varje säsong. Nyckeln till framgången är funktionen hos jordbearbetarens ben, som luckrar upp rotzonen utan att blanda jorden inom jordprofilen. Detta arbete bidrar till att förbättra luft- och näringsflödet i jordlagren, vilket förbättrar rotbildningen djupt ner i jorden. Upprepad användning under säsongerna, i kombination med SUM och SUH jordbearbetare med stubbkultivatorer som New Holland SDM och SDH kultivatorer, bidrar till att förbättra markstrukturen och reparera skador, minskar hårda jordlager och eliminerar kompaktering som försämrar avkastningen. Den naturlig markhälsan stimuleras genom att förbättra flödet av luft och fukt i den djupa rotzonen.

Stubbkultivatorer som arbetar tillsammans med SUM- och SUH-kultivatorer kan eliminera kompaktering på alla nivåer i jordprofilen, samt säkerställa att luft, fukt och näringsämnen tränger djupare in i jorden för ökad och djupare rottillväxt. Detta kommer att förbättra toleransen mot torka och förbättra grödans motståndskraft för förbättrad växthälsa och avkastning.


Läs mer