Jordbearbetningsredskap SUM OCH SUH JORDBEARBETARE

DJUPINSTÄLLNING

Gräva för att hitta rätt arbetsdjup

Det är jordens tillstånd som bestämmer rätt arbetsdjup. SUM och SUH jordbearbetare kan ställas in för att passa olika jordar och förhållanden. Genom att gräva en testgrop kan tillståndet i den nedre jordmånen bedömas och arbetsdjupet för jordbearbetaren ställas in på motsvarande sätt.


Läs mer

Djupjustering

Djupinställningen är hydraulisk och kan justeras under körning (1) 3 djupintervall kan också ställas in för:
A – grund
B – medeldjup
C – djup jordbearbetning
Mekaniska parallellstag (2) justerar valsarnas lutningsvinkel så att de kan köra över jordkokor. Den främre valsen ska ställas in högre än den bakre.


Läs mer

Synlig djupjustering

En graderad skala, väl synlig från traktorhytten, indikerar det inställda arbetsdjupet.


Läs mer