Skördetröskor CH

DET BÄSTA AV TVÅVÄRLDAR

HANTERING AV VÄXTRESTER

​​

RESTMATERIALHANTERING

Med ett växande antal jordbruksföretag som ser växtrester som ytterligare en inkomstkälla, levereras nu en lönsam och anpassningsbar restmaterialhantering som standard.


Läs mer

EN PROFESSIONELL HANTERING AV AGNAR, BOSS OCH HALM

Den hydrauldrivna bosspridaren erbjuder ett variabelt varvtalsområde som anpassar spridningen till skärbordsbredden och erbjuder tre alternativ:
• Agnarna sprids bort från halmsträngen eller begravs under den och lämnar en ren halm med låg dammhalt, vilket är idealiskt för användning som exempelvis stallströ
• Agnarna sprids i halmsträngen för att berika balarna, idealiskt för foder, med den extra fördelen att ogräsfrön avlägsnas
• Agnarna kan blandas med halm för finhackning med hjälp av tillvalet Dual-Chop™-halmhack. Den kraftfulla fläkten innebär att halmen fördelas jämnt över hela skärbordsbredden


Läs mer