Skördetröskor CH

DET BÄSTA AV TVÅVÄRLDAR

LATERALE

​​

LATERALE-VERSIONEN BIBEHÅLLER KAPACITETEN I BRANTA SLUTTNINGAR

För bibehållen prestanda i kuperad terräng ger Laterale-versionen, som använder ett robust automatiskt nivåregleringssystem, en transversal lutningskorrigering på upp till 18 % på båda sidorna. Laterale-systemet levereras utöver standardutförandet Triple-Clean™ och det automatiska nivåregleringssystemet Smart Sieve™. Resultatet? Optimerad renseffektivitet i svår terräng.


Läs mer