Skördetröskor CH

DET BÄSTA AV TVÅVÄRLDAR

MAJSSKÄRBORD

​​

 

Välj mellan uppfällbara och fasta majsskärbord med en arbetsbredd upp till åtta rader. Som standard finns en stjälkhack som är bäst i klassen, kortare radskiljare som bättre följer markytan för att förhindra att den värdefulla grödan förstörs, samt lameller som leder alla lösa majskorn till skärbordets bakre del för att minska spillet.


Läs mer