Skördetröskor CH

DET BÄSTA AV TVÅVÄRLDAR

MYPLM® CONNECT

​​

MYPLM®CONNECT TELEMATIKSYSTEM 3 ELLER 5 ÅRS PRENUMERATION

MyPLM®Connect telematiksystem, som är åtkomligt via MyNew Holland™-appen, gör att du kan koppla upp dig till din CH via ett mobilnätverk i all bekvämlighet från kontoret. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. Startpaketet MyPLM®Connect Essential erbjuder de mest använda funktionerna och uppgradering till paketet MyPLM®Connect Professional ger komplett övervakning och kontroll av maskinen. I korthet bidrar MyPLM®Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.


Läs mer