Skördetröskor CH

DET BÄSTA AV TVÅVÄRLDAR

RENSNING

​​

EN JÄMN STRÖM AV RENT SPANNMÅL

CH skördetröskans rensningskapacitet har anpassats till dess urtrösknings- och frånskiljningskapacitet. Stora justerbara såll, som rör sig i motsatt riktning, och en kraftfull fläkt, som ger en jämn luftfördelning, kompletteras med geniala extrafunktioner: Triple-Clean™ renssystemet av kaskadtyp, Smart Sieve™-konceptet som praktiskt taget eliminerar effekterna av sidolutning och det prisbelönta Opti-Fan™-systemet som anpassar luftflödet till skördetröskans uppförs- eller nedförslutning.


Läs mer

TRIPLE-CLEAN™ RENSSYSTEM AV KASKADTYP

Standard Triple-Clean™ renssystem av kaskadtyp ökar renskapaciteten med 15 %. Denna enkla men nyskapande funktion ger förbättrad rensning med en extra kaskad i mitten på uppsamlingsplanet, där en ytterligare luftstöt tar bort stora mängder boss och korta halmstrån före huvudsållen. Denna metod med trippelkaskad säkerställer att rensningen inte försämras när maskinens totalkapacitet optimeras. Kapaciteten förbättras ytterligare med den nya tvärskruven med dubbla vingar som snabbare överför spannmål till elevatorn och kan ge en ökad genomströmning.


Läs mer

SMART SIEVE™-TEKNIK: MOTVERKAR EFFEKTEN AV SIDOLUT PÅ UPP TILL 25 %

Standard Smart Sieve™ kompenserar automatiskt för sidolutningar och motverkar därmed deras påverkan och säkerställer perfekt balanserade såll för en jämn renskapacitet. Systemet kalibrerar även sållets funktion utifrån på fläkthastigheten och kärnstorleken för att bestämma den perfekta kastvinkeln.


Läs mer

OPTI-FAN™-SYSTEM: KLARAR AV BACKARNA

Det prisbelönta Opti-Fan™-systemet kompenserar automatiskt för varierande spannmålshastighet över sållen vid arbeten i sluttningar. Fläkthastigheten minskar automatiskt vid arbeten i uppförslut för att förhindra att dyrbar spannmål går förlorad baktill på skördetröskan och ökar i nedförslut för att förhindra att material ansamlas på sållen.


Läs mer