Skördetröskor CH

DET BÄSTA AV TVÅVÄRLDAR

TRÖSKNING

​​

BEPRÖVAD TRÖSKTEKNIK FÖR CROSSOVERPRODUKTIVITET

CH-serien drar nytta av den beprövade och internationellt erkända konventionella trösktekniken. Den största cylinderdiametern i segmentet och en enastående flexibilitet mellan grödor gör CH till en verklig skördemaskin.


Läs mer

DEN BREDASTE TRÖSKCYLINDERN I SEGMENTET MED PRISVINNANDE TEKNIK

CH-serien har tröskcylinder med diametern 600 mm, den största i segmentet. Den nya prisvinnande Ultra-Flow™ cylindern med förskjutna slagor, tillval, förbättrar urtröskningsprestandan, med ett mjukare materialflöde, tystare gång, minskad bränsleförbrukning och högre kapacitet. En helt ny robust variator styr cylinderns hastighet och regleras bekvämt från hytten. Detta innebär att hastigheten är perfekt anpassad till grödan och de rådande fältförhållandena.


Läs mer

STANDARD SEKTIONSINDELAD SLAGSKO: LÄTT ATT SKÖTA, SNABB ATT BYTA

Sektionsindelade slagskor minskar tiden att återställa skördetröskan till 20 minuter mot tidigare sex timmar vid byte av gröda. När man växlar från en gröda till en annan, välj endast motsvarande slagsko och byt de nedre sektionerna – utan att ta bort inmatningselevatorn.


Läs mer

GNUGGNING VID BEHOV: OPTI-THRESH™-SYSTEMET

Opti-Thresh™-system möjliggör inställning efter grödans tillstånd och mognad genom att helt enkelt flytta den bakre slagskosektionen. När den är stängd har slagskon en omslutningsvinkel på hela 121 grader. När den ledade toppsektionen flyttas bort från tröskcylindern blir gnuggningen mindre kraftig och kvaliteten på halmen förbättras.


Läs mer

TOPPMATADE ROTORER

Halmcylindern, det andra elementet i trösksystemet, har två viktiga funktioner. För det första underlättar det en mer aggressiv frånskiljning för att garantera att alla kärnor fångas upp, och för det andra matar den grödan till rotorns ovansida för en mer effektiv frånskiljning.


Läs mer