HANTERING AV VÄXTRESTER

Enastående spridning

CR Revelation har ett helt nykonstruerat system för hantering av halm och agnar. För att säkerställa en jämn spridning av växtrester över hela arbetsbredden har Opti-Spread™ Plus-systemet fullständigt gjorts om och uppgraderats med en spridningsbredd på upp till 13,7 meter. Det robusta bosspridningssystemet har ytterligare förbättrats för att säkerställa att bosset sprids jämnt för optimala odlingsresultat.


Läs mer

Opti-Spread™ system: sprider brett. Alltid.

• Oavsett vilket skärbord du monterar, sprids växtresterna jämnt över hela arbetsbredden
• Tillvalet Opti-Spread™ Plus halmspridare, som är monterad bakom halmhacken, uppfyller alla krav som ställs på spridningsbredd
• Detta system har förbättrats ytterligare genom tillägget av Dual-Chop™ teknik
• Alla växtrester passerar igenom en speciell kam för att säkerställa finhackning av allt material
• Detta passar perfekt för system med minimerad jordbearbetning
• Opti-Spread™ Plus-systemet styrs från hytten och de två kraftfulla spridartallrikarna kan ställas in för att motverka påverkan från vind eller sidosluttning


Läs mer

Perfekta balar

• Med Twin Rotor™ tekniken rör sig grödan rakt och det krävs inga plötsliga ändringar i hastighet och riktning
• Halmens struktur bibehålls och bryts inte sönder, perfekt för pressning
• Halmflödet upprätthålls när halmflödescylindern för upp halm på Positive Straw Discharge (PSD)-bandet
• Bosspridaren med två spridartallrikar kan sprida boss över skärbordets hela bredd. Varvtalet på bosspridaren kan regleras från hytten, beroende på grödan eller väderförhållanden


Läs mer

Hackar fint, sprider brett. New Holland halmhack.

• New Hollands egen serie med halmhackar har utvecklats för att perfekt matcha CR Revelation:s prestanda
• Välj mellan utförande med fyra eller sex rader med vindplåtar monterade på rotorernas ytterkant, vilket ger högre spridningskapacitet
• Hackenhet med högt varvtal, 3 115 varv/min på modellerna CR7.80, och 4 000 varv/min på modellerna CR7.90 och större, garanterar finhackad halm och bred spridning


Läs mer