HANTERING OCH FÖRVARING AV KÄRNORNA

Hantering av stora mängder spannmål

Spannmålstanken på CR Revelation har gjorts större för att perfekt matcha dess höga kapacitet. Längden på tömningsröret har också ökats för att matcha prestanda för den nya generationen av CR Revelation-skördetröskor och moderna skärbord, och är nu kompatibel med fasta körspår (Controlled Traffic Farming – CTF) tack vare den extremt noggranna IntelliSteer® autostyrningen. New Holland har tänkt på allt för att förbättra CR Revelation-seriens prestanda och din produktivitet.

Fasta körspår - CTF
Modellerna CR9.90 och CR10.90 är nu kompatibla med 12-meters fasta körspår. Det ger färre varv på fälten och ger dig möjlighet att noga planera trafiken på fälten.


Läs mer

Längre, starkare och mer exakt

• Det extra långa tömningsröret har omkonstruerats helt för att vara kompatibelt med dagens största skärbord
• Tillvalet ledbart tömningsrör kan fällas in och ut från hytten
• Detta ger även mindre total längd för att underlätta transport på väg
• Det vridbara utblåsningsröret som styrs via CommandGrip™ multifunktionshandtaget, gör det möjligt för föraren att exakt rikta grödan för likformig fyllning av spannmålskärran
• Tömningshastigheten har ökats med 13 %, vilket innebär att den största spannmålstanken på 14 500 liter ändå kan tömmas på mindre än 2 minuter tack vare en tömningshastighet på 142 liter/sekund


Läs mer

Håll uppsikt på din spannmål

• New Holland har konstruerat ett 910 x 550 mm panoramafönster i hytten
• Du kan även hålla ögonen på spannmålstankens nivå som visas på skärmen IntelliView™ IV
• En spannmålslucka, som sitter vid förarens plattform, gör att manuella provtagningar kan göras


Läs mer

Robust tillval för grödor som nöter på metallen

• För längre tids arbete med grödor som ger nötning, t.ex. ris, kan CR Revelation specificeras med ’tillvalet nötning’
• Spannmålselevatorn, bubble-up-skruven och tömningsskruven tillverkas med robust material för att klara stå emot nötningen


Läs mer

Spannmålstank med hög prestanda

• Spannmålstanken på 14 500 liter på CR8.90, CR9.90 och CR10.90 har plats för 16 % mer spannmål än sin föregångare
• På modeller med 14 500 liters spannmålstank har tömningsröret och de tvärgående matarskruvarna nu delade drivningar så att föraren kan tömma tömningsskruven helt i slutet av varje tömningscykel, vilket ger ett smidigare arbete och förhindrar spannmålsspill
• Spannmålstankens lock är utsvängda så att det finns plats för ännu mer spannmål i tanken
• Tankluckorna kan stängas hydrauliskt från hytten
• Ytterligare fördelar omfattar minskade spannmålsförluster vid arbete i kraftiga sluttningar och spannmålen skyddas även under lagring över natten
• En bubble-up-skruv fördelar spannmålen jämnt i tanken


Läs mer