INMATNING

Bättre skydd ger bättre effektivitet

Inmatningssystemet på CR Revelation har väsentligen uppgraderats för att förbättra dess funktion. Inmatningselevatorn har nu fyra kedjor med medbringare på modellerna CR8.90, CR9.80, CR9.90 och CR10.90, vilket ger bättre flöde av gröda och ännu jämnare inmatning till Twin Rotor™. Maskinerna i serien CR Revelation kan utrustas med Advanced Stone Protection system eller tillvalet Deep Cut Dynamic Feed Roll™ system, nu med en ny reverseringsfunktion som styrs från hytten, vilket garanterar jämnt flöde av spannmål till tröskning, kopplat med fullständigt stenskydd.


Läs mer

Avancerat stenskyddssystem

• Automatiskt stenskyddsystem (Automatic Stone Protection-ASP) använder en sensor under den slutna nedre valsen i inmatningselevatorn
• När sensorn känner av en sten så kommer luckan, som är öppningsbar tvärs hela sin bredd, att öppnas automatiskt och stenen kastas ut
• Denna lösning kräver minsta möjliga åtgärder av föraren och säkerställer obehindrat flöde av grödan från inmatningen till rotorerna
• Kvaliteten på spannmål, halm och den totala kapaciteten förbättras samtidigt som maskinens inre komponenter skyddas


Läs mer

Deep Cut Dynamic Feed Roll™-system

• Deep Cut Dynamic Feed Roll™-systemet ger en ännu jämnare inmatning som utjämnar flödestoppar och garanterar stendetektering även under extremt steniga förhållanden
• En sluten cylinder med en diameter på 45 cm skickar automatiskt stenar till en särskild stenficka mellan inmatningen och rotorerna
• Det oavbrutna skördearbetet ger upp till 10 % ökad kapacitet vid arbete på mark med mycket sten
• Den nya reverseringsfunktionen gör att föraren kan frigöra blockeringar genom att backa systemet Dynamic Feed Roll™ inifrån hytten
• Systemet har nu en djupskärande konstruktion med tandade medbringare så att det är ännu mer varsamt med grödan och producerar halm av högre kvalitet
• Stenfickan går lätt att tömma vid daglig rutinkontroll


Läs mer

Du kan glömma stoppar

• Stoppar i skärbordet avlägsnas enkelt med det hydrauliska reverseringssystemet
• Hela skärbordet och inmatningselevatorn kan “flyttas” framåt och bakåt för att på effektivt sätt avlägsna igensättningar i maskinen


Läs mer

Systemet Dynamic Feed Roll™ Reverser

Det nya systemet Dynamic Feed Roll™ Reverser varnar föraren så snart det detekterar en blockering i Dynamic Feed Roll™. Systemet har en egen skärmbild i displayen IntelliView™, och där väljer man manuellt läge eller upprepade backcykler för att åtgärda blockeringen. På så vis åtgärdas blockeringar snabbare, med ökad produktivitet som följd.


Läs mer

Tillval med teknik för variabelt skärbord och inmatning

• Välj mellan skärbord med fast eller variabel hastighet och kombination med matardrivning
• Variabelt tillval passar utmärkt vid tröskning av majs
• Föraren kan ställa in plocknings- och inmatningshastighet, beroende på grödans avkastning och förhållanden, för att optimera inmatningen


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp