INTELLICRUISE™ II SYSTEM

Intelligent Drift

Produktivt skördearbete är något som kräver goda kunskaper och som tar flera år att lära sig. New Holland har utvecklat teknologier som hjälper föraren att uppnå effektivt och produktivt skördearbete på fält som ger blandade skördar. Teknologin IntelliCruise™ II använder ett antal sensorer som automatiskt optimerar funktionerna hos CR Revelation.


Läs mer

Skräddarsydda skördemetoder

Föraren kan välja en av tre driftsstrategier för det nya IntelliCruise™ II:
Maximal produktion. Om man arbetar med små marginaler vad gäller vädret, eller för optimal produktion mot ett kontrakt, då väljer man inställningen för maximal produktion. Då arbetar skördetröskan med den fart som krävs för maximalt utnyttjande av motoreffekten.
Konstant produktion. Inställningen för konstant produktion har utvecklats för att hålla konstant genomströmning i maskinen. I detta läge varierar maskinens hastighet över fältet så att genomströmningen blir konstant.
Minimala förluster. Varje korn räknas. För de tillfällen då man måste minimera förluster har vi tagit fram ett driftsläge, med maskinhastighet som ser till att förlusterna inte överstiger ett visst förbestämt värde.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp