INTELLICRUISE™ II SYSTEM

Intelligent arbete

Produktivt skördearbete är något som kräver goda kunskaper och som tar flera år att lära sig. New Holland har utvecklat tekniker som hjälper föraren att uppnå effektivt och produktivt skördearbete på fält med varierande avkastning. Den nya IntelliCruise™ II med snabbare reaktion använder ett flertal sensorer som automatiskt optimerar prestandan på CR Revelation.


Läs mer

Skräddarsydda skördemetoder

Föraren kan välja en av tre driftsstrategier för det nya IntelliCruise™ II:
Maximal produktion. Om man arbetar med små marginaler vad gäller vädret, eller för optimal produktion mot ett kontrakt, då väljer man inställningen för maximal produktion. Då arbetar skördetröskan med den fart som krävs för maximalt utnyttjande av motoreffekten.
Konstant produktion. Inställningen för konstant produktion har utvecklats för att hålla konstant genomströmning i maskinen. I detta läge varierar maskinens hastighet över fältet så att genomströmningen blir konstant.
Minimalt spill. Varje kärna räknas. För de tillfällen då man måste minimera spillet har vi tagit fram ett driftsläge, med maskinhastighet som ser till att spillet inte överstiger ett visst förbestämt värde.


Läs mer