PLM® AUTOSTYRNING

New Holland styrsystem som passar dina behov

Ett fullständigt sortiment av styrningslösningar erbjuds av New Holland och inkluderar en manuell och assisterad styrning och helintegrerad styrning. Du kan även specificera din CR Revelation med en fullständigt integrerad IntelliSteer® autostyrning direkt från fabriken för att spara pengar redan från början. IntelliSteer® är helt kompatibel med de mest noggranna RTK-korrektionssignalerna och detta kan garantera noggrannhet drag till drag och från år till år på mycket låga 1 - 2 cm. SmartSteer™ styrning på grödkant och automatisk radstyrning för majsskärbord är bara några av de många tillval som har konstruerats för att öka skördeeffektivitet och produktivitet.


Läs mer

Nivåer av noggrannhet och repeterbarhet

New Holland erbjuder flera noggrannhetsnivåer. Det gör att du kan välja rätt IntelliSteer®-system som passar dina behov och din budget. När du använder RTK korrigering med IntelliSteer® kan du dra nytta av garanterad repeterbarhet från år till år.


Läs mer

IntelliView™ IV: intelligens som syns

• Ultrabred 26,4 cm IntelliView™ IV färgpekskärm kan användas för att styra tillvalet IntelliSteer® autostyrsystem
• IntelliView™ skärmar möjliggör programmering med fingerspetsarna av ett antal olika styrningsvägar, alltifrån raka A-B-sträckor till mycket komplexa anpassade kurvor
• Inställningarna kan lätt anpassas och odlingsdata på skärmen kan överföras automatiskt till MyPLM®Connect-portalen med hjälp av MyPLM®Connect-filöverföring


Läs mer

NH 372 mottagare

• New Holland 372-antennen mottar både GPS- och GLONASSsignaler och är helt kompatibel med WAAS, EGNOS, OmniSTAR, RTX- eller RTK-korrektion
• För RTK-applikationer är en tunn profilradio monterad under mottagaren för att ta emot signalen från ett RTK-radionätverk eller alternativt kan telematikmodemet i hytten användas för att ta emot signalen via NTRIP med hjälp av mobilnätet


Läs mer

Majsstyrning

• Majsskärbord kan utrustas med en automatisk radstyrning för att hålla tröskan perfekt på rätt kurs
• En ny lösning med en sensor som använder ett bärarmsutförande med två oberoende sensorarmar garanterar att exakt information om grödans placering ges för att underlätta den rätvinkliga inmatningen. Sensorarmarna är vita för att underlätta vid arbete i svagt ljus
• Systemet styrs från IntelliView™-skärmen och det integrerade IntelliSteer®-autostyrsystemet, som kan särskilja rader som tröskats och inte tröskats för att underlätta körning under natten och avancerade skördearbeten som funktionen för att hoppa över en rad


Läs mer

IntelliTurn™ intelligent vändtegssystem och IntelliField™-system för datautbyte

IntelliTurn™, intelligent vändtegssystem, möjliggör helautomatisk vändtegsautomatik för skördetröskor utrustade med IntelliSteer® autostyrning. Systemet väljer automatiskt den mest effektiva vändtegsvändningen för att minimera overksam tid. Upp till två skördetröskor kan arbeta i konvoj när IntelliTurn-funktionen används. Land Mode säkerställer att tömningsskruven alltid är över den skördade grödan och tillgänglig för tömning oavsett hur fältet skördas. Med den nya IntelliField™-tekniken kan du dela data för gränser, kartor och styrlinjer mellan skördetröskor som arbetar i samma fält, för att maximera maskinparkens effektivitet och aktivera funktionen för automatisk skärbredd.


Läs mer

RTK-överföring

En RTK-korrigeringssignal kan överföras från en RTK-basstation. Alternativt kan RTKkorrigeringssignalen överföras via NTRIP med hjälp av mobilnätet tillsammans med New Holland RTK-nätverket. Genom att använda New Holland RTK-nätverket slipper du investera i en RTK-nätverksinfrastruktur.


Läs mer